Podcasty Reprodukčné práva žien

Nezákonné sterilizácie rómskych žien

Napísala Ženské kruhy

V tejto epizóde podcastu sa Zuzana Krišková rozprávala s advokátkou Vandou Durbákovou o nezákonných sterilizáciách rómskych žien. Práve vďaka rómskym ženám máme dnes koncept informovaného súhlasu v zákone a môžeme slobodne nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Hovorili sme tiež o skúsenostiach rómskych žien s pôrodnou starostlivosťou – o rómskych izbách, o oddeľovaní žien od ich bábätiek, o verbálnych a fyzických útokoch, ktoré rómske ženy bežne zažívajú.

Podcast vznikol s finančnou podporou Slovensko-českého ženského fondu. Naše podcasty môžete podporiť aj vy.

Vanda Durbáková 

Ako advokátka sa v rámci svojej právnej praxe zameriava na ľudské práva so zameraním na práva menšín a ich ochranu pred diskrimináciou a ochranu práv žien.

Už skoro 20 rokov spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti – najmä s Poradňou pre občianske a ľudské práva a ženskou mimovládnou organizáciu FENESTRA.  

V rámci spolupráce s Poradňou pre občianske a ľudské práva poskytovala právnu pomoc nezákonne sterilizovaným rómskych ženám. Na Slovensku zastupovala jedny z prvých prípadov diskriminácie Rómov a Rómiek podľa antidiskriminačného zákona. Aj v súčasnosti zastupuje viaceré prípady týkajúce sa porušovania reprodukčných práv a diskriminácie rómskych žien v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

V prospech svojich klientov a klientiek dosiahla viaceré významné rozhodnutia pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, napríklad v prípadoch nezákonných sterilizácii rómskych žien.   

Od roku 2017 pôsobí tiež ako expertka za Slovensko v Európskej sieti právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu, poskytujúcej expertnú podporu Európskej komisii. Štúdium práva absolvovala na právnickej fakulte UK v Prahe.

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Je mimovládna organizácia založená v roku 2001. Cieľom práce Poradne je ochrana ľudských práv na Slovensku s osobitným dôrazom na práva menšín a práva rómskych žien. 

Poradňa bola pôvodne založená so špecifickým cieľom monitorovať prax nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a presadzovať prístup k spravodlivosti pre nezákonne sterilizované rómske ženy.  

Neskôr začali venovať pozornosť aj ďalším zdokumentovaným porušovaním reprodukčných práv rómskych žien, ako je napríklad ich segregácia v pôrodniciach. Úzko spolupracujú s  rómskymi aktivistkami a podporujú ich úsilie pri presadzovaní ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. 

Okrem ochrany reprodukčných práv rómskych žien venujú dlhodobo pozornosť aj otázkam diskriminácie rómskej menšiny v ďalších oblastiach života a problematike policajného násilia. V rámci svojej práce poskytujú bezplatné právne poradenstvo, vedú strategické súdne konania, vykonávajú monitoring a výskum, vzdelávacie a publikačné činnosti a advokáciu na domácej i medzinárodnej úrovni.  

Viac informácii o činnosti Poradne pre občianske a ľudské práva nájdete na www.poradna-prava.sk

FB: https://www.facebook.com/poradna.kosice

Instagram: poradnaprava

You tube: Poradňa pre občianske a ľudské práva – YouTube

Podporiť Poradňu môžete aj finančným príspevkom:
https://www.poradna-prava.sk/sk/podporte-nas/

Ďalšie zdroje, ktoré spomíname v podcaste:

Telo i duša: násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku 

VAKERAS ZORALES – HOVORÍME NAHLAS: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.