Podcasty Reprodukčné práva žien

Interrupcie: Ide o moc, nie o pomoc

Napísala Ženské kruhy

V parlamente je v druhom čítaní návrh zákona k interrupciám, ktor‎ý prináša obmedzenia pre ženy, ktoré túto zdravotnú starostlivosť potrebujú. Nie je to prvý takýto návrh zákona, o ktorom sa bude hlasovať v parlamente. S podobnými návrhmi prichádzajú poslanci a poslankyne na Slovensku pravidelne. Deje sa tak napriek tomu, že Slovenská republika sa zaviazala napĺňať ľudské práva žien. S tými úzko súvisia aj služby reprodukčného zdravia a starostlivosti. Interrupcie patria medzi takéto služby.

O tom, čo tento zákon znamená pre ženy sa rozprávala Zuzana Krišková s Adrianou Mesochoritisovou z občianskeho združenia Možnosť voľby.

Adriana Mesochoritisová

politologička, rodová trénerka a aktivistka. Od roku 1999 pôsobí v mimovládnom sektore, s výnimkou rokov 2003/2004 (riaditeľka Odboru rovnosti príležitostí na MPSVR SR). Zameriava sa na oblasť prevencie násilia na ženách, reprodukčné práva a rodové vzdelávanie. Vedie tréningy, prednáša, publikuje, organizuje kampane, pripomienkuje strategické materiály, realizuje projekty. Je štatutárnou zástupkyňou o.z. Možnosť voľby, členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenie Piata ženav kategórii AKTIVIZMUS.

Možnosť voľby je feministická mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 s cieľom zachovať ľudskoprávny štandard reprodukčných práv žien na Slovensku. Postupne sa začala venovať aj ďalším oblastiam ľudských práv žien, najmä primárnou prevenciou násilia páchaného na ženách a uplatňovaním rodového hľadiska vo verejných politikách.

Viac informácií nájdete na:


www.moznostvolby.sk
https://www.facebook.com/MoznostVolby https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor
Analýza 4 poslaneckých návrhov zákonov

Blogy Ženských kruhov o interrupciách:

„Počet interrupcií klesá“, nie je argument
Férový prístup podľa ministra Krajčího: Viac diskriminácie!
Zákon OĽANO o interrupciách je neodborný a poškodzuje ženy
Boj proti interrupciám ako nástroj deštrukcie právneho štátu
Interrupcie nie sú kultúrna otázka. Je to otázka základných práv a rovnosti žien Odporcovia interrupcií prekrúcajú koncept ľudských práv

Viac o reprodukčných právach na našich webových stránkach

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.