Otvorené listy

Petícia za ochranu ľudských práv v otázkach materstva v Európe

Prinášame Vám preklad textu petície Human rights violations in European maternity care, ktorú môžete podpísať na change.org (link vedie na slovenskú verziu petície. Ak ste už podpísali anglickú verziu, nepodpisujte petíciu znova). Text preložila Elenka Hutton.

Európskemu parlamentu

Vyzývame Európsky parlament, aby prehodnotil praktiky, ktoré sa používajú počas pôrodu vo všetkých svojich členských štátoch.

Európske ženy sa stretávajú s rozličnými systémami starostlivosti v tehotenstve a počas pôrodu, ale čelia spoločným problémom. Kvôli nadužívaniu lekárskych zásahov ženy stále ťažšie dosahujú fyziologický a spontánny pôrod. Iatrogénne následky týchto zásahov sú reálnym a častým problémom v krajinách po celej Európe.

V roku 2010 Európsky súd pre ľudské práva v procese Ternovszky proti Maďarsku vyhlásil, že „právo na rešpektovanie súkromného života zahŕňa právo vybrať si podmienky pri pôrode“. Napriek tomu majú mnohé európske štáty systém starostlivosti o rodičku, v ktorom sa rutinne narúša fyzická autonómia žien a ich možnosti sú striktne vymedzené.

Právo porodiť svoje dieťa mimo nemocnice je veľmi dôležité pre všetky rodiace ženy, či už sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici alebo doma. Rešpektujúca starostlivosť o ženy, ktoré sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici, môže byť zaistená len vtedy, ak majú možnosť odísť a porodiť s iným poskytovateľom starostlivosti, aj v prípade, ak túto možnosť nevyužijú. Systém funguje inak, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dáva odporúčanie s vedomím, že žena sa preň môže a nemusí rozhodnúť, ako vtedy, keď poskytovateľ verí, že žena môže byť právne prinútená v prípade, že sa nepodriadi.

Kvalitné pozorovacie štúdie dokázali, že plánovaný domáci pôrod je pre zdravé ženy rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici. Kvôli trendom a postupom inštitucionalizovaného pôrodu je pôrod doma často jediným spôsobom, ako ženy mnohých národov môžu porodiť bez nepotrebných chirurgických a farmaceutických zásahov.

V mnohých európskych štátoch nie je dostupná starostlivosť pri domácom pôrode a v skutočnosti mnohé krajiny ženám pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia veľmi sťažujú.

Naliehavo žiadame Európsky parlament, aby si vzal dodržiavanie ľudských práv počas pôrodu ako východisko k preskúmaniu systémov starostlivosti o rodičku vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

S pozdravom, HRiC [Vaše meno]

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.