Otvorené listy

Otvorený list ministerke zdravotníctva SR Zuzane Zvolenskej

Vážená pani ministerka,

obraciame sa na Vás v mene členov a sympatizantov Občianskeho združenia Ženské kruhy, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike. Týmto otvoreným listom Vás chceme požiadať o aproximáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti reprodukčných práv, konkrétne o dodržiavanie práv súkromného života pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v tehotenstve a pri pôrode ako aj miesta pôrodu.

VEC:
Žiadosť o nastolenie rešpektovania práva súkromného života v oblasti raného materstva a zosúladenie právnych predpisov Slovenskej republiky s právnymi predpismi Európskej únie

Vážená pani ministerka,

obraciame sa na Vás v mene členov a sympatizantov Občianskeho združenia Ženské kruhy, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike. Týmto otvoreným listom Vás chceme požiadať o aproximáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti reprodukčných práv, konkrétne o dodržiavanie práv súkromného života pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v tehotenstve a pri pôrode ako aj miesta pôrodu.

Organizácia Human Right in Childbirth posiela Európskemu parlamentu petíciu na ochranu ľudských práv v otázkach materstva v Európe s týmto textom:

Európskemu parlamentu

Vyzývame Európsky parlament, aby prehodnotil praktiky, ktoré sa používajú počas pôrodu vo všetkých jeho členských štátoch.

Európske ženy sa stretávajú s rozličnými systémami starostlivosti v tehotenstve a počas pôrodu, ale čelia spoločným problémom. Z dôvodu nadužívania lekárskych zásahov ženy stále ťažšie dosahujú fyziologický a spontánny pôrod. Iatrogénne následky týchto zásahov sú reálnym a častým problémom v krajinách celej Európy.

V roku 2010 Európsky súd pre ľudské práva v procese Ternovszky proti Maďarsku vyhlásil, že „právo na rešpektovanie súkromného života zahŕňa právo vybrať si podmienky pri pôrode“. Napriek tomu majú mnohé európske štáty systém starostlivosti o rodičku, v ktorom sa rutinne narúša fyzická autonómia žien a ich možnosti sú striktne vymedzené.

Právo porodiť svoje dieťa mimo nemocnice je veľmi dôležité pre všetky rodiace ženy, či už sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici alebo doma. Rešpektujúca starostlivosť o ženy, ktoré sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici, môžu byť zaistené iba vtedy, ak ženy majú možnosť odísť a porodiť s iným poskytovateľom starostlivosti. Systém funguje inak, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dáva odporúčanie s vedomím, že žena sa preň môže a nemusí rozhodnúť, ako vtedy, keď poskytovateľ verí, že žena môže byť právne prinútená v prípade, že sa nepodriadi.

Kvalitné pozorovacie štúdie dokázali, že plánovaný domáci pôrod je pre zdravé ženy rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici. Z dôvodu trendov a postupov inštitucionalizovaného pôrodu je pôrod doma často jediným spôsobom, ako ženy mnohých národov môžu porodiť bez nepotrebných chirurgických a farmaceutických zásahov.

V mnohých európskych štátoch nie je dostupná starostlivosť pri domácom pôrode a v skutočnosti mnohé krajiny ženám pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia veľmi sťažujú.

Naliehavo žiadame Európsky parlament, aby si vzal dodržiavanie ľudských práv počas pôrodu ako východisko k preskúmaniu systémov starostlivosti o rodičku vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

S pozdravom, HRiC

Dôvody vzniku tejto petície, ktorá bola zatiaľ preložená do štrnástich jazykov, zosumarizovala spoluautorka petície, vedecká pracovníčka, učiteľka pôrodnej asistencie Jette Aaroe Clausen, PhD.:

Pôrody sú čoraz viac medikované. Percento zásahov sa neustále zvyšuje. Vyvolávanie, cisársky rez a elektronické monitorovanie plodu sa počas pôrodu používajú často a rutinne. Pôrod bez zásahov takmer prestal existovať. Samotné ženy mali na tento vývoj iba minimálny vplyv. Ženy musia mať možnosť vyjadriť sa! To sú slová Sheily Kitzingerovej, známej anglickej antropologičky a autorky, ktorá sa pôrodu vo veľkej miere venuje. Táto petícia adresovaná Európskemu parlamentu je jedným zo spôsobov ako dať ženám možnosť vyjadriť sa. Európsky súd pre ľudské práva zdôrazňuje, že žena má právo vybrať si miesto pôrodu, ako napr. pôrod doma, pôrodnicu, malé pôrodné centrum alebo špecializované pracovisko.“

Dovoľte nám, aby sme v tejto súvislosti vyslovili poľutovanie nad skutočnosťou, že zákony Slovenskej republiky sú diskriminačné a porušujú ľudské práva žien (v súlade s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, Ternovszky vs. Maďarská vláda, Žiadosť č. 67545/09)). Tehotné ženy nemajú na výber – nemôžu si zvoliť absolvovať prenatálne poradne u pôrodných asistentiek, nemajú inú možnosť ako rodiť v nemocnici, kde sú vystavované mnohým nevyžiadaným zásahom. Rozmáha sa preto pôrodná turistika, alebo ženy volia neasistované domáce pôrody. Slovenské štatistiky ukazujú neblahý trend pôrodov v nemocniciach – čoraz vyššie miery zásahov, vyššie miery cisárskych rezov a vyššie miery materskej úmrtnosti. Všetky tieto ukazovatele len potvrdzujú vedecké štúdie v tom zmysle, že prirodzený pôrod s minimálnym množstvo zásahov v prostredí, ktoré si zvolí rodička je bezpečnejší ako programované pôrody a rutinné zásahy, často proti vôli ženy.

Zároveň si dovoľujeme vyjadriť podporu slovenským pôrodným asistentkám, ktoré nemajú možnosť poskytovať zdravým nízkorizikovým slovenským ženám na území Slovenskej republiky kontinuálnu starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Slovenské ženy však majú o takúto starostlivosť pôrodných asistentiek záujem, no nemajú k nej na Slovensku prístup.

Pani ministerka, veríme, že urobíte všetko, čo bude vo Vašich silách, aby slovenská legislatíva umožnila slovenským ženám slobodne si vybrať poskytovateľa pôrodnej starostlivosti pri zohľadnení ich zdravotného stavu, a umožnila slovenským pôrodným asistentkám vykonávať svoje povolanie v súlade so zákonmi EÚ, bez hrozby sankcií.

Ďakujeme za Váš čas a pozornosť, s úctou:

gabika
Gabriela Janovičová
predsedníčka O. z. Ženské kruhy  

 

zuzka

Ing. Zuzana Krišková PhD.
podpredsedíčka O. z. Ženské kruhy

 

 zuzkal

Mgr. Zuzana Lafférsová
členka O. z. Ženské kruhy

 

Na vedomie:

Mgr. Iveta Lazorová, viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu SKSaPA
hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

4 komentáre

 • Dôvod, prečo sa začalo s rodením v „pôrodných domoch“ bol ten, že sa v istom historickom období začalo veriť, že šanca na prežitie rodičky a dieťaťa je tam vyššia. (v prípade rôznych epidémií to nebola pravda) Takisto podstatné pre rodičku bolo tlmenie pôrodných bolestí a v istom zmysle to bola aj módna záležitosť – Pôrodnice sa jednoducho stali IN. S pokrokom medicíny sa čoraz jasnejšie štatisticky dokazovalo, že dieťa a žena majú väčšie šance na prežitie, keď sú pod dohľadom lekára. Že majú väčšiu šancu na prežitie, že im niekto utlmí bolesť a pomôže pri komplikáciách. S rukolapnými dôkazmi a s rozvojom zdravotníctva prišlo odporúčanie, neskôr zákon ako právo a výsada. Áno, dnes je to v istom zmysle vazalstvo a tak sa proti tomu protestuje, prišlo to s dobou a so zmenou myslenia – sú ženy, ktoré už nemyslia v prvom rade na dieťa, ale na seba.
  Hovorí sa, že každý pôrod je iný. No, mám príbuznú, ktorá mala tri pôrody takmer rovnaké, takmer bezbolestné, absolútne nekomplikované, ale štvrtý – čuduj sa svete… a takto by sa dalo pokračovať s rôznymi mojimi známymi. Čisto štatisticky bez lekárskej pomoci bezprostredne počas pôrodu by tu pár detí a pár žien nebolo. A tou pomocou naozaj nemyslím asistentku a domáce podmienky, ale tím doktorov a najmodernejšie prístroje. Argument: zdravé ženy, duševná pohoda, psychická pripravenosť na pôrod= prirodzený nekomplikovaný pôrod, je úplne scestná a založená na mútnej vode. Ani môj pôrod, hoci som alternatívna viac než dosť, pôrodnú polohu som si mohla vyberať, mala som pôrodný plán, dieťa mi dali hneď po narodení, úplná duševná pohoda, radosť, manžel pri boku, chcela som rodiť bez tlmenia bolesti atď atď (šlo to aj v nemocnici) – ani môj pôrod nemal hladký priebeh a skutočne nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo môže pokaziť. (všetko dobre dopadlo)
  Ach, nechcem chváliť naše zdravotníctvo či personál. Je pre mňa hrôzostrašné predstaviť si cestovanie v pôrodných bolestiach, či stáť na príjme a vyplňovať formuláre. Rovnako podstupovať zákroky a vyšetrenia, o ktorých vám nikto nič nepovie. Ale aby som bola korektná – drvivá, skutočne drvivá väčšina hlavne mladých a nevzdelaných žien nemá veľký záujem spýtať sa lekára o čo ide – a ani to nemá význam, lebo tomu nerozumejú (lebo ich to nezaujíma). neviem, ale tipujem, že predovšetkým táto skupina má vopred záujem o tlmenie bolesti, cisársky rez, či epidurálnu anestéziu. Že je pôrod prirodzená záležitosť by ste mali vysvetľovať predovšetkým tejto skupine a tu aj začať. Je naozaj zarážajúce a šokujúce sledovať ženy v mojom okolí – s vyšším stupňom vzdelania (namieste je skôr povedať osobná zrelosť, či múdrosť) stúpa duševná pripravenosť na pôrod, ochota čeliť bolesti a ochota kojiť svoje dieťa! Nepripravené rodičky konajú ako bezprizorné a v tom prípade je direktívna autorita lekára, ktorý namiesto nich vedie ich pôrod, úplne na mieste, pretože ony svojou nepripravenosťou častokrát ohrozujú seba a dieťa!
  Myslím si, že osvetou žien sa zmenia skostnatelé (v dnešnej dobe) praktiky v nemocniciach a tie sa prispôsobia potrebám inteligentných žien – povedala by som, že sa tak aj deje a je to tak aj vďaka vám alebo vám podobných žien. Taktiež boj za zaistenie emočne vyhovujúceho prostredia má svoj význam. Ale matkou odmietnuté dostupné eliminovanie rizika a bezprostrednú pomoc pre práve rodiacu sa svojbytnú bytosť je sebecké a nematerské.

 • Skvelý nápad, podporujem Vašu iniciatívu.
  Som jedna z matiek, ktoré MUSELI rodiť v pôrodnici. Pôrod bol pre mňa traumou. Pokiaľ nebude na Slovensku možnosť rodiť doma, nad ďalším dieťaťom ani uvažovať nebudem, prípadne pôjdem rodiť do zahraničia, kde je to možné!
  Moje kamarátky rodili cisárskym rezom. Každá jedna. Nie preto, že mali indikáciu, ale preto, že si to zaplatili a chceli. Je toto v poriadku? Je to naozaj dobré pre dieťa???

 • s radosťou podporujem…každá sme iná, každá cítime, že potrebujeme niečo iné, ale žiaľ možnosť voľby je veľmi veľmi oklieštená.