COVID-19 Pôrodná asistencia

ICM: Práva žien musia byť počas epidémie dodržané!

Napísala Ženské kruhy

Medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek – ICM – vydala stanovisko k starostlivosti poskytovanej pri pôrode počas epidémie.

V tomto stanovisku sa v konfederácii zhodli, že práva žien na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, musia byť zachované aj počas pandémie a pôrodné asistentky vnímajú ako svoju povinnosť aj naďalej poskytovať ženám zdravotnú starostlivosť založenú na dôkazoch. Vo vyhlásení sa mimo iného píše:

Každá žena a novorodené dieťa si zaslúžia podporu, rešpektujúce a dôstojné zaobchádzanie. Počas pôrodu v čase epidémie, by mala mať každá žena možnosť prítomnosti jednej sprevádzajúcej osoby, ktorá nevykazuje známky ochorenia. Je preukázané, že podporná osoba počas pôrodu zvyšuje šance na sponátnny vaginálny pôrod, skracuje pôrod a znižuje riziko cisárskeho rezu a iných medicínskych intervencií.

Rutinné medicínske zásahy bez riadnej medicínskej indikácie, ako vyvolávanie pôrodu, cisársky rez alebo kliešťový pôrod, zvyšujú riziko komplikácií pre matku aj pre dieťa. Predlžujú dobu hospitalizácie a zvyšujú záťaž nemocničných oddelení. Toto všetko sú faktory, ktoré zároveň zvyšujú riziko nákazy koronavírusom COVID-19 a znižujú pozitívnu skúsenosť žien s pôrodom pre ženy a ich rodiny.

Dojčiace ženy, ktoré sú nakazené COVID-19 by mali dostať podporu v pokračovaní dojčenia a nemali by byť rutinne oddeľované od svojich detí.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.