Články a rozhovory Reprodukčné práva žien ŽK v médiách

Rozhovor pre portál Pre pacienta

Napísala Ženské kruhy

Na Slovensku privedú ročne ženy – matky na svet približne 55 tisíc novorodencov. Experti bijú na poplach, pretože je to nedostačujúce číslo na stabilné udržanie ekonomického a sociálneho systému našej krajiny. Významné životné udalosti ako pôrod a materstvo sa okliešťujú na štatistické čísla a ukazovatele. Zamýšľame sa vôbec nad tým, čo tento jedinečný okamih príchodu nového života znamená pre ženu, dieťa, rodinu a našu spoločnosť? Ako jeho priebeh môže ovplyvniť naše životy? Kto zabezpečí, aby bol pôrod a materstvo pre ženu skúsenosťou, cez ktorú sa aj naša spoločnosť stane hodnotnejšou?

Opýtali sme sa Zuzany Kriškovej, jednej zo zakladateliek občianskeho združenia Ženské kruhy, ktoré prináša komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo ako na prirodzenú súčasť života ženy.  Prečítajte si rozhovor.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.