Pôrodná asistencia Reprodukčné práva žien TV a rozhlas

Rádio Regina: Práva žien pri poskytovaní (pred)pôrodnej starostlivosti

Napísala Ženské kruhy

V relácii Vademecum odvysielanej na Rádiu Regina 27.2.2018 boli hosťkami Janky Bleyovej Zuzana Krišková, Šarlota Pufflerová a Iveta Lazorová (prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek).

Kde: Rádio Regina, Relácia Vademecum
Kedy:  27.2.2018 o 14,30

V relácii Vademecum odvysielanej na Rádiu Regina 27.2.2018 boli hosťkami Janky Bleyovej Zuzana Krišková (občianske združenie Ženské kruhy),  Šarlota Pufflerová (občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť) a Iveta Lazorová (prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek).

Východiskovým bodom pre diskusiu boli zistenia zverejnené v publikácii Ženy – Matky – Telá II poukazujúce na porušovanie ľudských práv žien počas tehotenstva a pri pôrode.  

Medzi najčastejšie porušované práva pritom patria právo na informácie, právo na slobodnú voľbu okolností pri pôrode a právo na súkromie. V praxi to znamená, že žene nie sú podané informácie o tom, aká zdravotná starostlivosť by jej v danom momente mohla byť poskytnutá a aké sú jej prínosy a možné riziká, resp. jej tieto informácie nie sú komunikované včas a zrozumiteľne.

Naopak, často sa stáva, že žena sa až dodatočne dozvie, aký zdravotnícky zásah personál vykonal (napríklad podanie oxytocínu, vykonanie amniocentézy, nástrihu a pod.). S tým priamo súvisí nemožnosť slobodne sa rozhodnúť, či si žena daný zásah želá alebo nie. Zdravotnícky personál, vrátane pôrodných asistentiek, totiž v súčasnosti ešte stále nerozumie konceptu informovaného súhlasu a dokonca ani pôrodné priania komunikované vopred a písomne nezaručujú, že budú rešpektované.  

Diskutujúce sa zhodli, že zásadnou chybou pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti je okrem iného práve chýbajúca kontinuita – napríklad v podobe „osobnej“ pôrodnej  asistentky, ktorá by sa v priebehu tehotenstva žene venovala, spoznávala jej individuálne požiadavky, pomáhala ich realizovať počas pôrodu a starala sa o ňu aj v šestonedelí.

Ako uviedla pani Lazorová, kompetencie pôrodných asistentiek sú v súčasnosti značne oklieštené, resp. prenesené na lekárov, ktorí sa v snahe predísť patologickým stavom dopúšťajú nadmerných zásahov do pôrodného deja a to aj v prípade bezproblémového fyziologického pôrodu.

Dostávame sa tak do začarovaného kruhu, z ktorého nie je možné vystúpiť bez zavedenia systémových zmien, ktoré zahŕňajú napríklad zmeny v obsahu vzdelávania zdravotníckeho personálu, zavedenie kontinuálnej starostlivosti o ženu, posilnenie kompetencií pôrodných asistentiek a pod.  Tieto zmeny by mali viesť k zmene celkového vnímania ženy počas tehotenstva a pri pôrode – od objektu, ktorý znáša mnohokrát rutinné zásahy do svojho tela, k subjektu, ktorý sa slobodne a informovane rozhoduje o tom, čo sa bude diať.

Celú reláciu (25 min) si môžete vypočuť tu:

Relácia v archíve: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/880785.

Text o relácii pripravila: Xénia Michaličová

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.