Baby-friendly Iniciatíva

Aktuálny stav BFHI na Slovensku

Slovenská pediatrická spoločnosť verejne vyhlasuje, že nemocnice už nemajú platné Baby-Friendly Hospital (BFH) certifikáty. V krátkosti popíšeme kroky, ktoré sme urobili, a ktoré prispeli k tomu, že z BFHI sa na Slovensku stala téma.

Podarilo sa to, o čo sme sa spolu s občianskym združením MAMILA usilovali posledné tri roky. Slovenská pediatrická spoločnosť verejne vyhlasuje, že nemocnice už nemajú platné Baby-Friendly Hospital (BFH) certifikáty. V krátkosti popíšeme kroky, ktoré sme urobili, a ktoré prispeli k tomu, že z BFHI sa na Slovensku stala téma.

Dotazník podpory dojčenia podľa BFHI zásad

Pomôžte nám zistiť stav podpory dojčenia na Slovensku

V roku 2015 sme spustili spoločne s Mamilou prieskum podpory dojčenia podľa BFHI zásad. Dotazník v prvom kole vyplnilo viac ako 3000 žien a momentálne máme už 5500 odpovedí. O výsledkoch sme informovali tak Slovenskú pediatrickú spoločnosť (na osobnom stretnutí v Martine), ako aj Ministerstvo zdravotníctva.

 

V rokoch 2015 a 2016 sme dotazník vyhodnotili, a napísali sme tlačovú správu. Tlačovú správu z roku 2016 prebralo niekoľko médií a začalo sa hovoriť o našom dotazníku a o nedostatočnej podpore dojčenia v nemocniciach. No stále sa nejednalo o nič dramatické. Výnimkou bol článok v časopise .týždeň, ktorý sa podrobne venoval kontaktu koža na kožu po pôrode, a v ktorom sa spomínal aj náš prieskum. Neskôr vyšla aj kniha Ešte netlačte v ktorej bola téma Iniciatívy Baby-Friendly nemocníc rozpracovaná podrobnejšie. 

BFHI v médiách

Koncom roka 2016 nás kontaktovala redaktorka z denníka SME, ktorá si všimla náš prieskum a ten ju zaujal natoľko, že sa rozhodla o BFHI napísať článok. Medzitým sme spoločne so Zuzanou Kriškovou navštívili Ministerstvo zdravotníctva SR (december 2016). Počas tejto návštevy sme opätovne Ministerstvo informovali o katastrofálnom stave iniciatívy na Slovensku. Vyjadrili sme záujem byť účastné ďalších rokovaní. V tomto bode sa už na Ministerstve začalo hovoriť o „revitalizácii“ projektu, no naša účasť stále nebola vítaná a ani nebola prejavená vôľa situáciu pomenovať a odobrať tituly.

Zlom nastal prakticky až počas toho, ako redaktorka denníka SME kontaktovala kompetentných. Redaktorka poskytla veľký priestor na vyjadrenie aj Ženským kruhom. Výsledkom niekoľkomesačnej práce redaktorky bol článok Baby friendly nemocnice porušujú vlastné pravidlá. Nik ich nekontroluje. Zrazu sa vyjadrenia kompetentných začali meniť. Slovenský Unicef na stránke uverejnil oznam, v ktorom tvrdí, že certifikáty sú neplatné. Toto tvrdenie zopakovala pani doktorka Haľamová (ktorá mala iniciatívu na starosti v minulosti) aj na verejnej diskusii o slovenskom pôrodníctve, ktorej sa zúčastnila Zuzana Krišková ako diskutujúca.

10.4 sme z tohoto dôvodu napísali Ministerstvu zdravotníctva Infožiadosť. Ministerstvo žiadame o vyjadrenie k aktuálnemu stavu iniciatívy na Slovensku a k platnosti, resp. neplatnosti titulov. Infožiadosť sme zverejnili aj na našom Facebooku. O tri dni na to vyšla v TV JOJ pomerne veľká reportáž  (od 19-tej minúty) o tom, že tituly BFH sú na Slovensku neplatné. Spomína sa aj náš prieskum. Situáciu si všimla aj opozičná poslankyňa Simona Petrík a verejne ju komentovala.

Neplatnosť titulov

Slovenská pediatrická spoločnosť v tejto reportáži priamo vyzýva nemocnice, aby prestali titul používať. Oficiálny dôvod je, že nemocnice si nepožiadali o recertifikáciu od získania titulu. Pričom naposledy, keď sme boli v decembri 2016 na Ministerstve, sa o odobratí ešte nič nehovorilo. Na oficiálnu odpoveď na našu infožiadosť stále čakáme. 

Pripravili sme pre vás súhrn základných informácií o Baby-Friendly Iniciatíve. Pomôžu vám vyznať sa v dezinformáciách, ktoré o Iniciatíve zazneli aj v médiách z úst kompetentných, ktorí sa snažia celú vec obrátiť na formálne pochybenie. Je zaujímavé, že jediná nemocnica, ktorej bol oficiálne titul ponechaný, je Čadca. Iróniou je, že práve v tejto nemocnici bolo pri príležitosti odovzdávania certifikátu BFHI natočené krátke prezentačné video.  Napriek tomu, že sa jedná o promo video, priamo v ňom si môžete ľahko všimnúť hneď niekoľkonásobné porušenie mnohých zásad Iniciatívy Baby-Friendly nemocníc. Dotvára tak obraz o BFHI na Slovensku.

Základné informácie o Baby-friendly Iniciatíve

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.