Baby-friendly Iniciatíva TV a rozhlas

RTVS reportáž o Baby Friendly Iniciatíve na Slovensku

Napísala Ženské kruhy

V ranných správach RTVS bola odvysielaná reportáž o stave BFHI na Slovensku. V reportáži nájdete vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR, primára pôrodnice v Trenčíne MUDr. Petra Kaščáka a za Ženské kruhy sa o BFHI na Slovensku kriticky vyjadrila Miroslava Rašmanová.

Prepis reportáže

Moderátor: Ani jedna slovenská nemocnica nemá v súčasnosti udelený certifikát nemocnice priateľskej k deťom. Ministerstvo zdravotníctva päť rokov pripravuje zavedenie iniciatívy do praxe, zatiaľ ale neexistuje komisia, ktorá by ho pôrodniciam udelila. Nemocnice tak idú podľa svojich vlastných štandardov.

Redaktorka Miriam Dobrotová: Dominika Sedláčková porodila svojho prvého syna v trenčianskej pôrodnici. Hoci to nie je najbližšia nemocnica k jej bydlisku, neváhala cestovať pár kilometrov navyše.

Dominika Sedláčková – žena, ktorá rodila v Trenčíne: Dôležité bolo, že partner mohol byť so mnou, teda manžel, pri pôrode, že po pôrode vlastne nasledoval bonding, to, že si priložíte dieťa na seba. Mohli sme byť vlastne ako keby sami traja po pôrode dve hodiny, to bolo také pozitívum a veľmi príjemné vybavenie tej pôrodnej sály.

Adriána Pelechová, vedúca pôrodná asistentka FN v Trenčíne: Snažíme sa rodičkám vychádzať v ústrety, vlastne plníme ich želania, väčšina rodičiek už chodí s pôrodným plánom, kde si ony zadávajú svoje požiadavky, akú majú predstavu o pôrode. Snažíme sa im vychádzať v ústrety, čo sa týka polôh pri pôrode.

Redaktorka Miriam Dobrotová: Toto je základ, ktorý by mali spĺňať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie všetky pôrodnice s titulom Baby-friendly Hospital. Na Slovensku však takýto certifikát nemá ani jedna.

Miroslava Rašmanová, Ženské kruhy: Celých týchto päť rokov počúvame od ministerstva zdravotníctva, že chce znovu zaviesť baby-friendly iniciatívu, avšak nezaznamenali sme v tejto oblasti žiadny vývoj. Naopak, máme pocit, že ministerstvo zdravotníctva používa baby-friendly iniciatívu ako marketingový nástroj na zlepšenie svojho imidžu a sami netušia, o čom táto iniciatíva je.

Redaktorka Miriam Dobrotová: Trenčianska pôrodnica sa dlhodobo snaží získať certifikát Baby-friendly Hospital. Jej primár je aj počas pandémie kritikom oddeľovania matiek od detí a usiluje sa o to, aby sa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie na jeho oddelení dodržiavali. Titul napriek snahe stále nemajú.

MUDr. Peter Kaščák, primár FN v Trenčíne: Nie je tá komisia, ktorá by ho bola schopná momentálne aktívne prideliť. Bez reálnej podpory a bez reálnych zmien v pôrodníctve sa to bude len veľmi veľmi ťažko meniť, lebo je to potom na jednotlivcoch, ktorí na jednotlivých pracoviskách síce veľa vecí môžu zmeniť, ale systémové nejaké zmeny sa nedejú.

Redaktorka Miriam Dobrotová: Ministerstvo zdravotníctva sa obhajuje, že Baby-friendly Hospital iniciatívu vyhlásilo ako národnú iniciatívu v júli 2019. Odvtedy vydalo niekoľko štandardných postupov v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou či s občianskym združením Slovenský pacient. Zabezpečilo tiež vyškolenie takmer dvesto zdravotníckych pracovníkov a zriadilo pozíciu národného koordinátora. Pred pandémiou urobilo klinické audity vo Fakultnej nemocnici v Žiline a v Trenčíne. Podľa Ženských kruhov sa však úsilie ministerstva do praxe zatiaľ neprenieslo.

Miroslava Rašmanová, Ženské kruhy: Čo sme videli aj z poslednej odpovede, ktorú nám ministerstvo zdravotníctva zaslalo na náš otvorený list, v ktorom sme hovorili o skúsenostiach žien s oddeľovaním detí po pôrode a ministerstvo nielenže tieto skúsenosti žien nepoprelo, ale zároveň ich ospravedlňovalo a neváhalo hneď v druhej vete sa pochváliť baby-friendly iniciatívou, ktorej úlohou je práve takémuto oddeľovaniu zamedzovať.

Redaktorka Miriam Dobrotová: Zlú situáciu v slovenských pôrodniciach potvrdil aj prieskum ombudsmanky pre ľudské práva, ktorá vo svojej správe uvádza porušovanie práv slovenských rodičiek vo viacerých nemocniciach. Miriam Dobrotová, RTVS.

Prepis reportáže: Lucia Gašparíková

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.