Blog Reprodukčné práva žien

Slovenské ženy na úteku

Za čím utekajú ženy odchádzajúce rodiť do zahraničia? Je správne označovať ich hľadanie dôstojnej zdravotnej starostlivosti pri pôrode za turistiku?

Téme starostlivosti o ženy pri pôrodoch na Slovensku sa venujeme v združení už roky. S množstvom znalostí sa v priamej úmere zvyšuje naše pochopenie pre ženy, ktoré sú nespokojné so službami ponúkanými v slovenských pôrodniciach. Niektoré si ako riešenie vyberajú práve pôrodný útek.

Kam mám ísť rodiť?

Neprejde týždeň, aby nás neoslovila nejaká slovenská žena s otázkou, kam má ísť rodiť. Tieto ženy si želajú byť pre zdravotníkov partnerkami rozhodujúcimi o jednotlivých postupoch pri pôrode. Pýtajú sa na slovenskú pôrodnicu, v ktorej budú prihliadať na ich individuálne priania a neoddelia ich od dieťaťa. Je nám veľmi ľúto, ale zatiaľ nepoznáme odpoveď. Mnohé z hľadajúcich následne odchádzajú za hranice republiky. Odchádzajú s nádejou, že pri ich pôrode budú  používané postupy podľa medicíny založenej na dôkazoch a dodržané ich ľudské práva.

Preferujú pôrodnice, v ktorých im nebudú pri fyziologickom pôrode rutinne podávané medikamenty, v ktorých si môžu vybrať polohu pri pôrode, v ktorých budú ošetrované so svojím novorodeným dieťaťom v neprerušenom kontakte koža na kožu ihneď po pôrode a následne ako neoddeliteľná jednotka. Precestujú napríklad až z východného Slovenska na južnú Moravu, aby aj v prípade cisárskeho rezu mohli byť so svojim novorodeným dieťaťom a partnerom stále spolu. A ide to, div sa svete. Aj počas celej operácie je bábätko v kontakte koža na kožu s matkou a aj bezprostredne po operácii sú spolu. V článkoch sú tieto ženy následne označované ako pôrodné turistky, často sú označované zahanbujúcimi komentármi.

Je to turistika?

Boli ste už na nejakej turistike? Čo ste na turistickej akcii robili? Budem tipovať. Plávali ste v jazere,  či mori. Plavili sa na lodi. Splavovali ste divokú rieku. Zjazdili ste na lyžiach či snowboarde svahy posypané prašanom. So svojimi blízkymi ste boli na vysokohorskej túre a unavení, ale šťastní ako blchy, že ste to dali,  ste sa kochali dych berúcimi výhľadmi. Či ste si prezerali starobylé kultúrne pamiatky nejakého miesta. Alebo ste vystúpali na zrúcaninu hradu a tam zjedli desiatu. Prespali ste v stane, či iba pod holým nebom a ráno sa dívali na pasúce sa srnky a hmly prevaľujúce sa po lúke a milióny trblietajúcich sa kvapiek rosy na končekoch trávy rozprestierajúcej sa široko ďaleko okolo vás. Ležali ste pri vode na deke a čítali knihu. Možností na turistické vyžitie je isto veľa.

Podľa wikipédie turistika, alebo turizmus  je  hobby spočívajúce v putovaní a spoznávaní krajín, pamiatok, zvykov a ľudí, často s rekreačným zámerom, alebo aktívne cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s rekreačným zámerom. Napríklad alpinizmus,  cykloturistika, horská turistika, pešia turistika, outdor, tramping, vodáctvo, agroturistika atď.

Do ktorej kategórie by sme mali zaradiť ženy, ktoré sa podujmú na tzv. pôrodnú turistiku? Idú spoznávať krajiny, aktívne cestovať?  Stanovať v pôrodnici s rekreačným zámerom a opekať špekačky na ohni? Zlyžovať z kopca nad pôrodnicou rovno na sálu? Plávať vo vani na pôrodnej sále? Či je ich hobby spoznávať kultúru, pamiatky a rázovité ľudové zvyky pracovníkov tej ktorej zahraničnej pôrodnice a tešiť sa z výhľadov z jej okien? Nie, nejdú robiť nič, čo by sme mohli nazvať hobby, alebo rekreáciou. Potom ale nie sú turistkami.

Pôrodný útek

Tieto ženy obetujú svoj čas, nemalé peniaze,  zdĺhavé vybavovanie na úradoch, často cestujú až počas pôrodu, v kontrakciách, za  rešpektujúcou starostlivosťou poskytovanou podľa najnovších vedeckých poznatkov. Cestujú za slušnosťou. Cestujú do pôrodníc, kde  po pôrode nikto ani na chvíľu neodnesie ich dieťa na novorodenecké oddelenie.

Utečenec  je podľa wikipédie človek, ktorý nedobrovoľne odchádza zo svojej rodnej krajiny, alebo krajiny, kde žil, pretože je prenasledovaný, alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna.

Označiť ženy odchádzajúce rodiť do zahraničia za ženy na úteku sú  silné slová a na prvý pohľad sa zdajú prehnané. Premýšľam, ako by sme  označili ženu, ktorá uteká z krajiny, kde jej idú vykonať rutinnú obriezku. Kde o jej tele a bolestivom zásahu ovplyvňujúcom jej celoživotné zdravie rozhodujú iní.  Myslím, že sa zhodneme, že by sme jej mohli hovoriť žena na úteku.

Slovenské pôrodnice sa, dokonca verejne, pýšia  skutočnosťou, že škodlivé a rutinné praktiky, ako napríklad nemožnosť voľby polohy alebo separácia detí, sú v nich normou. Dopredu avizujú: „U nás vaše práva a potreby nenaplníme.“ Pri tomto stave je na mieste  za ženu na úteku označiť aj ženu v zúfalstve odchádzajúcu z rodnej krajiny, v ktorej by  jej pri pôrode napr. rutinne a často proti jej vôli zastrihli do vagíny, takto vzniknuté poranenie šili bez dostatočnej anestézie, kde by bola fyzickým či psychickým násilím vmanipulovaná porodiť v nevyhovujúcej polohe a jej novonarodené dieťa by odniesli.

Osobitou kapitolou sú ženy, pre ktoré ani vycestovanie za hranice nebolo zárukou, že ich priania budú naplnené, alebo že sa nestretnú s hrubým porušením práv.

Pôrodné úteky sú vážnym odrazom momentálnej situácie a mali by byť pre nás výzvou na zamyslenie a zmenu systému. Aby už žiadna žena nemusela kvôli pôrodu vycestovať za rešpektom.

foto: Flickr, Brittney Bush Bollay

O autorke

Gabriela Janovičová