Ambulantný pôrod Blog

Ambulantný pôrod – už dnes môžu ísť ženy po pôrode so zdravými novorodencami domov

Nemocnica nie je väzenie

V rozhovore Denníka N s pôrodníkom Jánom Dankom zazneli tvrdenia, že nemocnica v Martine plánuje zaviesť zmeny, podľa ktorých by mohli ženy s deťmi opustiť nemocnicu 24 hodín po pôrode. V zahraničí sa označuje takáto starostlivosť ako ambulantný pôrod.

Neobávate sa, že matky sa budú báť ísť tak skoro z nemocnice domov?

Obávame sa toho. Ale je to dobrovoľné. Domov po 24 hodinách budú môcť ísť ženy, ktoré budú chcieť. Tie, ktoré nie, môžu ostať dlhšie. Bude to na nich. Je veľa takých, ktoré by chceli ísť domov.

Pýtajú sa už dnes skôr domov?

Samozrejme. Chcú ísť na druhý aj na tretí deň domov. A my im na to povieme, že ešte tu musia toľko hodín ostať. V Hainburgu sa nikto nikoho nepýta, či chce ísť domov. Na druhý deň musia ísť.

V rozhovore zaznelo, že takýto odchod nebude povinný a desať dní po odchode budú deti pod dohľadom neonatológov. Taktiež nebolo upresnené, či bude kontrola novorodencov prebiehať v domácom, alebo ambulantnom prostredí. Keďže bol v rozhovore spomenutý Hainburg, tak uvedieme na správnu mieru, že ani odchod z Hainburgu po 24 hodinách nie je povinný – ako tvrdí pán Danko. Ambulantný pôrod v Rakúsku je dobrovoľný. Žena môže odísť s dieťaťom už po 6-tich hodinách po pôrode. V prípade, že si zvolí takúto možnosť, má počas nasledujúceho týždňa zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pôrodnej asistentky v domácom prostredí, ktorá vyšetrí ženu a rovnako aj novorodenca, poskytne pomoc s dojčením. V prípade, že žena alebo dieťa sa nejavia byť v poriadku, odporučí návštevu nemocnice.

Aj na Slovensku si niektoré ženy želajú odísť z pôrodnice skôr spolu s dieťaťom a majú na to právo. Žiaľ, okrem zavádzajúcich informácií, ktoré sú im často poskytované (že dieťa musí byť hospitalizované určitý počet dní alebo že môžu odísť domov, ale bez dieťaťa a podobne). Nemôžu rátať s tým, že nemocnica im zabezpečí odbornú starostlivosť pôrodnej asistentky v domácom prostredí. Ak sa im teda aj podarí, napriek nátlaku aby zostali hospitalizované, odísť, zostávajú doma bez následnej zdravotnej starostlivosti.

Diskusiu o pôrode ambulantnou formou vítame. Mala by byť zameraná predovšetkým na to, ako zabezpečiť následnú zdravotnú starostlivosť pre ženy a deti v domácom prostredí, a nie na šírenie mýtov o tom, že ženy a deti majú povinnosť zostávať v pôrodnici určitý počet dní po pôrode. Žena počas pôrodu a po ňom nie je zbavená slobody rozhodovať o sebe a v prípade novorodenca je jeho právnou zástupkyňou. Ak sa teda nejedná o situáciu, kedy je život novorodenca v ohrození, nemôže byť dieťa držané v nemocnici proti vôli rodičov.

Prečítajte si viac o svojich právach v našej publikácii:


Ženy-Matky-Telá

Téme ambulantných pôrodov sme sa venovali už aj v minulosti

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.