Druhá doba pôrodná Otvorené listy

Reakcia na reláciu „Moderné pôrody“

Dňa 26.3.2012 bola na STV 2  odvysielaná relácia Medicína na tému „Moderné metódy pôrodov„. Do relácie sme posielali divácke otázky, ktoré považujeme za veľmi závažné. S poľutovaním konštatujeme, že odpovedí na otázky sme sa nedočkali. Relácia bola pre nás veľkým sklamaním a len ťažko hľadáme slová, ako by sme sa k nej vyjadrili. Preto si dovolíme uverejniť jednu divácku reakciu, ktorá nám hovorí ako z duše.

Vážená redakcia relácie „Medicína“. V pondelok, 26.3.2012, bola odvysielaná relácia s názvom „Moderné metódy pôrodov“. Názov vo mne evokoval predstavu moderného pôrodníctva, ktorého postupy sa zakladajú na dostupnej vedeckej evidencii. Pôrodníctva, ktoré využíva všetky moderné poznatky z oblasti medicíny ako aj psychológie a psychiatrie.

Po zhliadnutí relácie som však bola sklamaná neprofesionalitou moderátorky, ktorá nielenže nebola oboznámená s najnovšími výskumami v oblasti pôrodníctva a prenatálnej psychológie, ale aj evidentne držala stranu pozvaným hosťom a celú dobu im pritakávala, ironizovala údajne laické názory žien – mamičiek. Nehľadiac na to, že tie „laické názory“ neraz stavajú na odborných názoroch svetových kapacít v oblasti gynekológie. Bohužiaľ musím konštatovať, že v tomto smere sú lekári na Slovensku „nemoderní“ a veľa toho o moderných spôsoboch pôrodu nevedia. Svedčia o tom aj štatistiky morbidity a mortality slovenských rodičiek, ktoré sú za posledné roky čoraz horšie. Rovnaké je to napríklad v USA, kde sa vybrali skôr smerom čo najväčšej medikácie pôrodov, pretláčania epidurálnej analgézie, umelého oxytocínu a vysokej miery cisárskych rezov. V krajinách, kde sa od týchto praktík upúšťa a pri fyziologických pôrodoch nerizikových žien asistujú pôrodné asistenky s citlivejším prístupom, sú výsledky lepšie. O tom vo Vašej relácii bohužiaľ zmienka nepadla.

Zarazila ma tiež vsuvka ohľadne domácich pôrodov. Som toho názoru, že tematicky do relácie nepatrila, po druhé moderátorka opäť nedala priestor druhej strane hájiť svoje postoje. Naopak, ženu z príspevku zosmiešnila a označila to, ako pôrod dopadol za „šťastie“. Ak by mala pani moderátorka naštudované seriózne štúdie, ktoré sa robili vo vyspelých krajinách za účelom preveriť bezpečnosť domácich pôrodov, zistila by, že mamička z dokrútky mala štatisticky rovnaké šťastie, že porodila zdravé dieťa a nezomrela pri pôrode, ako by mala v nemocnici. Na druhej strane predpokladám, že takýto argument by pani moderátorka označila za „nejaké štatistiky“ a tým by ho zmietla zo stola (podobne ako to spravila pri nástrihoch).

Od verejnoprávnej televízie ako divák očakávam, že ma bude informovať nezaujato a čo možno najviac pravdivo. Moderátor nebude zavázdať a pretláčať svoje ničím nepodložené pocity (keď si už nedal tú námahu naštudovať si problematiku). Pri sledovaní Vašej relácie by som ako neinformovaný laik nadobudla pocit, že podstatou moderného pôrodníctva je cisársky rez, epidurálna analgézia, otecko pri pôrode a nástrihy. Naopak, nič by som sa nedozvedela o potrebe pocitu bezpečia pri pôrode pre jeho zdarný priebeh, o prirodzených možnostiach tlmenia bolesti alebo o tom, že nástrih je vždy poranenie druhého stupňa (z trojstupňovej stupnice, niektoré zdroje uvádzajú až 4 stupne) a že podľa najnovších vedeckých poznatkov a štúdií je hlavným rizikovým faktorom vzniku poranenia tretieho stupňa (t.j. keď sa žene hrádza natrhne až po konečník, čo sa pri obyčajnom natrhnutí bez nástrihu stáva veľmi zriedka) a vzniku inkontinencie vo vyššom veku. Rovnako by som nadobudla pocit, že o tom, či porodím s nástrihom alebo bez, rozhoduje pôrodník a nie ja, ako svojprávny človek, ktorý má právo rozhodovať o svojom tele. No a určite by som chcela rodiť s epidurálnou analgéziou, keď je to také úžasné a bez akýchkoľvek rizík. Našťastie v takýchto dôležitých veciach si nevytváram názor na základe podobných relácií ako ste odvysielali v pondelok večer.

S pozdravom

Miroslava Rašmanová

Na záver dodáme radu pre všetky ženy – pýtajte sa. Pýtajte sa, ako to v pôrodnici, kde idete rodiť, funguje. A pýtajte sa správne. Neuspokojte sa s odpoveďou, že sa nestrihá paušálne, neuspokojte sa s odpoveďou, že dieťa Vám automaticky priložia k prsníku, neuspokojte sa s odpoveďou, že tzv. epidurálka „by na dieťatko nemala mať nežiadúce účinky“. Pýtajte sa, hovorte o svojich prianiach a stojte si za nimi. Nemáme pre Vás univerzálny návod, ako by tieto priania mali vyzerať, nemáme zoznam „dobrých“ a „zlých“ rozhodnutí pre krásny pôrod. Sú to Vaše rozhodnutia, nemusíte sa rozhodnúť rovnako, ako by sme sa rozhodli my, ale prevezmite zodpovednosť za svoj pôrod. Nevzdávajte sa jej. Je to Vaše telo, Vaše dieťatko, Váš pôrod.

Za Ženské kruhy

Gabika Janovičová

Zuzka Krišková

Zuzka Lafférsová

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.