Dojčenie Výskum

Pri dojčení sa na zdravie žien zabúda

V americkom štáte Ohio urobili zaujímavú štúdiu. Zisťovali, koľko žien bolo informovaných o rizikách spojených s nedojčením a ako tieto informácie ovplyvnili ich rozhodnutie dojčiť a dĺžku dojčenia.

Základné zistenia boli nasledovné

667 žien (92 %) zo 724 respondentiek dojčilo. Viac ako polovica z nich – 407 (56 %) malo informácie o tom, že dojčenie znižuje riziko rakoviny prsníka. Z týchto 407 žien, 36.4 % uviedlo, že táto informácia ovplyvnila ich rozhodnutie dojčiť. Z 39 žien, ktoré nedojčili, uviedlo 23 (59 %), že ak by túto informáciu v tehotenstve dostali, tak by sa rozhodli dojčiť. Iba 120 žien zo 724 respondentiek (čo je 16,6 %) dostalo túto informáciu od zdravotníka/zdravotníčky.

Ženy, ktoré vedeli o vplyve dojčenia na zníženie riziko rakoviny prsníka, dojčili dlhšie v porovaní so ženami, ktoré túto informáciu nemali (13,2 mesiaca vs. 9,3 mesiaca). Napriek tomu, že dĺžku dojčenia a úspešný začiatok dojčenia ovplyvňuje viacero faktorov, táto štúdia ukazuje, že informácie o pozitívnom vplyve dojčenia na riziko ochorenia na rakovinu prsníka, môžu mať vplyv na dojčenie. Chceme upozorniť na dôležitú úlohu, ktorú zohráva zdravotnícky personál pri informovaní o pozitívnych dopadoch dojčenia na zdravie žien.

Learning, Life, and Lactation: Knowledge of Breastfeeding’s Impact on Breast Cancer Risk Reduction and Its Influence on Breastfeeding Practices. Doi: 10.1089/bfm.2018.0170

Hoci sa táto štúdia zamerala iba na informácie ohľadne vplyvu dojčenia na riziko rakoviny prsníka, je to iba jedno z ochorení, ktorého riziko sa pre ženy dojčením znižuje. To či žena dojčila alebo nedojčila má tiež vplyv na výskyt rakoviny vaječníkov, diabetu druhého typu, srdcovo-cievne ochorenia či riziko osteoporózy v neskoršom veku.

Informovanie o význame dojčenia pre zdravie žien a podpora či nepodpora dojčenia zdravotným systémom, majú zásadný vplyv na zdravie žien. V tomto kontexte je bagatelizovanie významu dojčenia pre ženy v spojitosti s následnou nedostatočnou podporou a pomocou pri riešení problémov s dojčením otázkou reprodukčných práv.

Aj na Slovensku sa veľakrát dojčenie vníma ako otázka “životného štýlu” alebo “osobnej voľby”. Z tejto mentality následne plynú aj negatívne dôsledky pre dostupnosť účinnej pomoci s dojčením pre ženy po pôrode (napríklad porušovanie zásad Baby-friendly iniciatívy, nedostatočná ochrana pred marketingom výrobcov umelého mlieka, neexistujúca sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti špecializovaných na riešenie medicínskych problémov pri dojčení atď.)

Zdravotný systém kašle na ženy, pre ktoré je dojčenie bolestivá a stresujúca skúsenosť

Napriek tomu, že dojčenie je fyziologický spôsob kŕmenia detí, dôsledkom necitlivých zásahov do pôrodu a popôrodnej starostlivosti, ktorá sa nezameriava na účinnú pomoc s dojčením, je pre mnohé ženy dojčenie bolestivá a stresujúca skúsenosť. Tieto ženy sú následne odkázané na to, aby útrapy s dojčením so zaťatými zubami znášali alebo ukončili dojčenie. Na Slovensku pôsobí občianske združenie MAMILA, ktoré šíri informácie o dojčení a pomáha ženám, ktoré pomoc aktívne vyhľadajú.

Pomoc s dojčením však nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, v zdravotnom systéme chýbajú špecializované pracoviská na riešenie problémov s dojčením z medicínskeho hľadiska, tiež chýbajú informácie. Aktivity spojené so šírením osvety a snahy o zmenu tohto stavu sú neraz vnímané ako fanatizmus, nálepkovaný označeniami ako “biomatky”, “módna vlna” a podobne. Predstavte si, že akákoľvek iná biologická norma, ktorej poškodenie by malo za následok zvýšenie rizík závažných ochorení a dopad na kvalitu života, by bola takýmto spôsobom umenšovaná a vysmievaná.

Chceme zmenu!

V spolupráci s občianskym združením MAMILA chceme tento stav zmeniť. Aj preto monitorujeme stav podpory dojčenia už v pôrodniciach, kde sú prvé dni po pôrode kľúčové z hľadiska toho či sa ženám podarí dojčiť s ľahkosťou alebo budú mať ťažkosti, ktorým sa dalo predísť. Ak ste tak ešte neurobili, vyplňte dotazník o podopore dojčenia v slovenských pôrodniciach.

Vyplniť dotazník podpory dojčenia

 

 

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.