Výskum

Prieskum podpory dojčenia v slovenských pôrodniciach

Napísala Ženské kruhy

Od 8. januára do 8. februára 2015 sa prieskumu zameraného na podporu dojčenia v slovenských pôrodniciach zúčastnilo viac ako 3200 žien, ktoré rodili v rokoch 2010 až 2015. Približne 2300 z nich rodilo v nemocníciach s titulom Baby Friendly Hospital (ďalej BFH). Účastníčky prieskumu odpovedali na 26 otázok o podpore dojčenia zo strany personálu v nemocnici, napríklad: umiestnenie bábätka v kontakte koža na kožu na telo matky bezprostredne po pôrode v čase, ktorý mamička trávi na pôrodnej sále; ponúknutie pomoci s dojčením do 6 hodín po pôrode; otázky týkajúce sa nedokrmovania umelým mliekom alebo nepoužívanie fľašiek.

Otázky vychádzajú z materiálov iniciatívy BFHI, do ktorej je aj na Slovensku zapojená približne polovica nemocníc. Tento medzinárodný program bol vypracovaný odborníkmi na dojčenie a zdravotníkmi pod záštitou WHO a UNICEF-u. Štandardy, ktoré presadzuje, predstavujú overené a účinné spôsoby podpory a zvyšovania počtu dojčených detí. Každá pôrodnica, ktorej prioritou je podpora zdravých procesov a dojčenia, dodržiavaním týchto postupov zvyšuje šance žien a detí na úspešné dojčenie. Prieskum o situácii vo všetkých slovenských pôrodniciach vykonali občianske združenia MAMILA a ŽENSKÉ KRUHY, zastupujúce záujmy matiek a detí v oblasti dojčenia a zdravotnej starostlivosti poskytovanej pri pôrode.

Okrem odpovedí na otázky mohli ženy napísať aj svoj príbeh o podpore dojčenia v nemocnici. Tieto príbehy pomáhajú identifikovať hĺbku ťažkostí, ktoré v súvislosti s dojčením ženy v pôrodniciach zažívajú.

Výstupy z prieskumu za uvedené obdobie sme spracovali a momentálne pripravujeme ich vydanie. Výsledky prieskumu budú sprístupnené na webových stránkach www.mamila.skwww.zenskekruhy.sk.
Prieskum pokračuje a ešte stále je možné  vyplniť dotazník

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.