Odborné názory Trauma

Posttraumatická stresová porucha po pôrode: rizikové faktory

Napísala Ženské kruhy

Posttraumatická stresová porucha po pôrode (PTSP) je jednou z častých príčin zhoršeného psychického zdravia žien v popôrodnom období. PTSP najčastejšie vzniká ako reakcia na závažnú stresovú udalosť, ktorá vzbudzuje pocit ohrozenia na zdraví alebo živote. Nie je pritom dôležité či ide o reálne alebo domnelé ohrozenie. O PTSP hovoríme teda vždy ako o reakcii na traumatickú udalosť. Ide o súbor symptómov, ktoré spôsobujú značné nepohodlie v bežnom živote a v prípade ťažších foriem PTSP aj výrazne ovplyvňujú schopnosť normálne fungovať.

Prejavy PTSP sa môžu rozvinúť aj v prípade retraumatizácie. Tá môže pri pôrode nastať v prípade predchádzajúcej skúsenosti s fyzickým násilím, sexuálnym zneužívaním v detstve alebo sexuálnym násilím za predpokladu, že zážitok z pôrodu pripomína niektorý z aspektov predchádzajúcej skúsenosti s násilím.

Ako vzniká posttraumatická stresová porucha po pôrode?

Pôrodu ako potenciálne traumatickej udalosti sa venuje v čoraz väčšej miere pozornosť aj v odbornej literatúre a vo výskumoch. Článok Rizikové faktory pre vznik posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode: prehľadový článok bol uverejnený v odbornom časopise Československá psychologie. Jednou zo spoluautoriek je naša členka Miroslava Rašmanová. V článku sa dozviete aké sú rizikové faktory pre rozvoj PTSP po pôrode a naopak, ktoré faktory zohrávajú ochrannú funkciu. Časť textu sa tiež venuje negatívnym dopadom PTSP na ďalšie životy žien, detí a celých rodín.

Kotríková Rašmanová, M., Kaščáková, N., Hašto, J., & Tavel, P. (2022). Rizikové faktory pre vznik posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode: prehľadový článok. Československá Psychologie66(4), 365-382. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.4.365

Mohlo by vás zaujímať

Téme posttraumatickej stresovej poruchy po pôrode sme sa venovali aj v sérii článkov, ktoré sme uverejnili na našich webových stránkach. Autorkou týchto článkov je psychologička Mária Fekiačová.

Prvá časť série: Môže pôrod spôsobiť posttraumatickú stresovú poruchu?
Druhá časť série: Vtieravé myšlienky a flashbacky – aj to sú symptómy traumy
Tretia časť série: Ako vymenená – trauma môže spraviť z veselej ženy uzlík nervov

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.