Odborné názory

Materská úmrtnosť na Slovensku

Napísala Ženské kruhy

Prinášame zistenia novej štúdie. Tá skúmala materskú mortalitu do 42 dní po pôrode v ôsmich európskych krajinách (Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Slovensku a vo Veľkej Británii). Poukazuje na to, že materská úmrtnosť zostáva aj vo vyspelých krajinách dôležitým ukazovateľom kvality pôrodnej starostlivosti.

Výskumný tím chce upriamiť pozornosť na to, že najčastejšou príčinou materskej úmrtnosti v skúmaných krajinách sú kardiovaskulárne ochorenia a samovraždy. Prevenciu majú štáty zamerať najmä na duševné zdravie a kardiovaskulárne ochorenia. Prevencia by mala byť súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v tehotenstve a po pôrode v každej krajine.

Podľa zistení štúdie sa miera materskej úmrtnosti 42 dní po pôrode v skúmaných krajinách pohybuje od 2.7 úmrtí na 100 000 pôrodov živonarodených detí v Nórsku až po 10.9 úmrtí na 100 000 pôrodov živonarodených detí na Slovensku.

Najvyššia úmrtnosť je v skupinách mladších (menej ako 20 rokov) a starších (nad 40 rokov) žien, ďalej žien ktoré sú migrantky alebo pochádzajú z marginalizovaných etnických skupín.

Skúmané obdobie zahŕňalo roky 2014 až 2018. Nezahŕňa teda pandemické roky, počas ktorých sa predpokladá, že materská úmrtnosť bola vyššia.

Zdroj: Diguisto C, Saucedo M, Kallianidis A, Bloemenkamp K, Bødker B, Buoncristiano M et al. Maternal mortality in eight European countries with enhanced surveillance systems: descriptive population based study BMJ 2022; 379 :e070621 doi:10.1136/bmj-2022-070621

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.