Blog Reprodukčné práva žien

Nútiť ženy chodiť štyri dni s mŕtvym plodom nie je ľudské

Napísala Ženské kruhy

Zavádzanie povinných časových lehôt WHO označuje za jeden zo spôsobov, ako sťažiť ženám dostupnosť bezpečnej interrupcie. Okrem iného takéto lehoty podceňujú a spochybňujú schopnosť žien robiť autonómne rozhodnutia. Vytvárajú ďalšiu prekážku a zbytočnú psychickú záťaž napríklad pre týrané ženy alebo ženy, ktorých tehotenstvo vzniklo v dôsledku násilia.

Predlžovanie alebo vytváranie nových časových lehôt je retrogresívnym opatrením. Retrogresívne opatrenia sú v oblasti ľudských práv medzinárodným právom zakázané. Na Slovensku by sme mali preto viesť diskusie o úplnom odstránení čakacích lehôt, nie o ich predlžovaní.

Anna Záborská v navrhovanej novele, ktorú nazvala „O pomoci tehotným ženám“ navrhuje zvýšiť čakaciu lehotu zo súčasných 48 na 96 hodín. To však nie je všetko. V súčasnosti sa 48 hodinová čakacia lehota vzťahuje iba na umelé prerušenie tehotenstva do 12 tt a na žiadosť ženy. Nevzťahuje sa teda na zákroky zo zdravotných dôvodov, zamĺknuté potraty, úmrtie plodu v maternici bez ohľadu na štádium tehotenstva. Toto navrhovaná novela zákona ruší. Čakaciu lehotu 96 hodín bude vyžadovať vo všetkých prípadoch umelého ukončenia tehotenstva s výnimkou „ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy“.

Čo to znamená v praxi?

Všetky ženy, v akomkoľvek štádiu tehotenstva (teda aj po 12 tt), ktoré budú podstupovať ukončenie tehotenstva, napríklad z dôvodu úmrtia plodu v maternici, zamĺknutého potratu alebo vážneho poškodenia plodu, budú musieť na vykonanie zákroku povinne čakať 4 dni po odoslaní hlásenia lekárom. Výnimku budú mať podľa zákona iba tehotné ženy, ktorých zdravie alebo život budú v bezprostrednom ohrození.

Je teda možné, že niektorým ženám bude vykonaný zákrok skôr ako po uplynutí 96 hodín. Aj to iba v prípade, že sa im rozvinie napríklad silná infekcia, ktorá bude ohrozovať ich zdravie či život alebo budú masívne krvácať. Až vtedy bude môcť zdravotnícky personál poskytnúť žene zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom.

To, že niektoré ženy v dôsledku toho prídu o maternicu, že pre iné to bude traumatizujúci zážitok, že niektoré môžu aj zomrieť (ako Savita Halappanavar v Írsku), už zákon nerieši. Takýto prístup je krutý a neľudský a je iróniou, že sa dostal do návrhu zákona, ktorý ide na prejednávanie do parlamentu pod názvom „O pomoci tehotným ženám“.

Poznámka

V minulosti sme priniesli informácie o možnosti vyčkávacieho prístupu v prípade zamĺknutého potratu (do 12 tt tehotenstva). Nenamietame teda voči samotnému vyčkávaciemu prístupu v prípade, že sa preň žena slobodne rozhodne. Prekáža nám naopak nútenie žien do čakacích lehôt. Ženské kruhy veľmi konzistentne presadzujú rešpekt a možnosť slobodnej voľby žien.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.

1 komentár

  • No tak toto je už aj na mňa silná káva! Nečudujem sa mojej dcére, keď číta tieto skutočnosti, že v tejto dobe nechce byť tehotná!!! Už jej nebudem vôbec, na základe týchto skutočností hovoriť, že chcem byť končne aj ja babkou!!! Hauk!!!