Ako bolo? Baby-friendly Iniciatíva

Po 25 rokoch Baby-friendly iniciatívy na Slovensku prichádza revitalizácia. Účasť žien nie je vítaná

Napísala Ženské kruhy

19.12. 2016 sa zástupkyne občianskeho združenia Ženské kruhy, Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, zúčastnili stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Vyjadrili vôľu spolupodieľať sa na kontrole riadneho dodržiavania 10 krokov Baby Friendly Iniciatívy v slovenských nemocniciach.

Koncom minulého roka, 19.12. 2016 sa zástupkyne občianskeho združenia Ženské kruhy, Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, zúčastnili stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Na stretnutí boli za MZ SR riaditeľka Sekcie zdravia doktorka Vivodová a z odboru zdravotnej starostlivosti doktorka Rajkovičová. Stretnutie iniciovalo MZ SR na základe návrhu doktorky Sedlákovej zo Slovenskej kancelárie WHO a týkalo sa iniciatívy Baby-friendly nemocníc (BFHI) na Slovensku.

V úvode stretnutia pani riaditeľka vyjadrila poľutovanie, že má na rozhovor iba 20 minút času. Zuzana Krišková v krátkosti predstavila občianske združenie Ženské kruhy, naše osvetové aktivity: Brožúrku o bondingu, súčasné turné filmu Mikropôrod v rámci festivalu Ekotopfilm (film získal cenu Ministerstva hospodárstva) a výskumné aktivity – publikáciu Ženy-Matky-Telá, ktorú vydalo združenie v spolupráci zo združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Miroslava Rašmanová predstavila prieskum podpory dojčenia v slovenských nemocniciach, uskutočnený v spolupráci s občianskym združením MAMILA. Prieskum metodologicky vychádzal z pravidiel BFHI a otázky vznikali na základe dotazníka, ktorý si majú nemocnice zodpovedať ešte predtým, než sa uchádzajú o titul BFH (Baby-friendly hospital).

Prieskum stále pokračuje a je možné ho vyplniť. Do dnešného dňa počet respondentiek presiahol 5000. Pre krátkosť času boli výsledky prieskumu odprezentované len stručne: nie je rozdiel medzi nemocnicami s titulom a bez titulu BFH. Ani jedna nemocnica nenapĺňa zásady baby-friendly iniciatívy. (Tlačová správa k prieskumu z tohto roka)

Doktorka Rajkovičová nás oboznámila so stručným vývojom iniciatívy BFH na Slovensku, ako aj s jej súčasným stavom. Táto iniciatíva spadá momentálne pod Slovenskú pediatrickú spoločnosť. SPS vytvorila pracovnú skupinu, ktorej cieľom je “revitalizácia” nemocníc s titulom BFH so zameraním sa predovšetkým na školenia zdravotníckeho personálu. Pani riaditeľka vyjadrila presvedčenie, že tituly nemajú byť iba formálne, ale majú odrážať kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Revitalizácia Baby Friendly nemocníc?

Pravidlá BFH pojem revitalizácia nepoznajú, a preto sme sa pýtali, čo konkrétne si máme pod týmto pojmom predstaviť, a či je plánovaný audit nemocníc v súlade s pravidlami. Pani riaditeľka uviedla, že konkrétne kroky revitalizácie budú výsledkom pracovnej skupiny a nie je jasné, či súčasťou bude aj audit jednotlivých nemocníc. Za združenie sme vyjadrili záujem stať sa súčasťou tejto pracovnej skupiny a účastniť sa diskusie ako zástupkyne prijímateliek zdravotnej starostlivosti. Pani riaditeľka uviedla, že v súčasnosti už nie je o čom diskutovať, keďže je potrebné vytvoriť konkrétne opatrenia a tie majú vypracovať odborníci. Účasť laikov (a teda aj nášho občianskeho združenia) na tvorbe týchto opatrení nie je vítaná. Našu požiadavku účastniť sa pracovnej skupiny bude tlmočiť Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Ak to členovia SPS uznajú za vhodné, prizvú nás na stretnutie.

Opakovane bolo zdôraznené, že nastavenie konkrétnych krokov “revitalizácie” je potrebné nechať na odborníkov. Našu úlohu vidí ministerstvo v spätnej väzbe a kontrole. Pani riaditeľka odmietla návrh zástupkýň občianskeho združenia na podrobnejšie odprezentovanie výsledkov prieskumu na osobnom stretnutí v budúcnosti. Vyjadrila záujem o ich zaslanie mailom.

Záverom tejto správy by sme chceli poďakovať všetkým respondentkám prieskumu za dôveru, s ktorou s nami zdieľali svoju skúsenosť. Sme rozhodnuté získať finančné prostriedky na kvalitatívnu analýzu všetkých príbehov a na vydanie publikácie týkajúcej sa stavu BFHI na Slovensku. Sme si vedomé, že skúsenosti žien sa nedajú prerozprávať za 20 minút ani sa nedajú vložiť do jedného emailu.

Ďakujeme preto všetkým podporovateľkám a podporovateľom za peňažné dary. Vďaka pravidelným darom vieme reagovať na aktuálne dianie a vykonávať napríklad aj pracovné cesty. Naším cieľom je získať dostatok finančných prostriedkov na kvalitatívnu analýzu príbehov žien. Veríme, že vydaním publikácie dostane 5000 žien konečne hlas, ktorý si zaslúžia. Finančne vznik publikácie a našu činnosť môžete podporiť cez portál darujme https://zenskekruhy.darujme.sk/801/

 

 

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.