Svedectvá

Naozaj som si nemyslela, že po pôrode budem riešiť toto…

Napísala Ženské kruhy
Nasledujúce svedectvo je osobnou skúsenosťou a opisuje viaceré porušenia ľudských práv. V tomto príbehu sa nachádza opis situácií, ktoré môžu niektorých čitateľov a čitateľky rozrušiť. Hoci svedectvá o nerešpektujúcom a hrubom zaobchádzaní so ženami počas pôrodu môžu otvoriť staré rany a traumatizovať, je dôležité, aby sme o týchto témach hovorili. Kolektívne prehliadanie a normalizácia týchto praktík vedie k spochybňovaniu ženskej skúsenosti a posilňuje mýtus, že ak je výsledkom pôrodu dýchajúce dieťa a dýchajúca žena, tak sa mohlo počas neho udiať čokoľvek. Bližšie sa ľudským právam žien venujeme v časti Reprodukčné práva žien a predovšetkým v publikácii Ženy-Matky-Telá.

Ahojte, rada by som sa s Vami podelila o skúsenosť s vybavovaním rodného listu pre naše dieťa.

Som po plánovanom domácom pôrode. Porodila som doma za asistencie duly a manžela. Tri dni po pôrode sme s dieťatkom absolvovali vstupné komplexné vyšetrenie u pediatričky, ktorá nám založila zdravotný záznam a poslala nás na nejaké doplňujúce vyšetrenia mimo jej ordinácie.

Keďže je treba najneskôr tri dni po pôrode má nahlásiť dieťatko na matričný úrad so žiadosťou o rodný list, šli sme priamo tam aj s manželom. Matričný úrad mi rodný list odmietol vydať. Pýtali od nás tlačivo „Hlásenie o narodení” a žiadali od nás aby ho podpísala pediatrička. Pediatrička sa odvolala na to, že to nepodpíše, keďže pri pôrode nebola.

Problémy s vydaním rodného listu

Po tejto skúsenosti som kontaktovala viacero kompetentných ľudí, ktorí tvrdili, že na matriku mi stačí čestné prehlásenie. Následne sme s manželom spísali čestné prehlásenie o domácom pôrode, kde boli naše osobné údaje, údaje o dieťatku – meno, miery, čas narodenia, miesto narodenia. Napísali sme tam aj údaje prvorodeného dieťaťa, kto bol pri pôrode a podpisy. Čestné prehlásenie sme na matričnom úrade nanútili pani matrikárkam do rúk (pôvodne ho nechceli zobrať), aby s týmto tlačivom riešili situáciu s vedením.

Na to začal začarovaný kruh. Matrikárky odo mňa pýtali potvrdenia z každej strany. Potvrdenie od pediatričky a dokonca ma poslali aj na gynekologické vyšetrenie, aby ma gynekológ vyšetril a následne vystavil papier o tom, že som „asi“ rodila v rozmedzí dátumov od – do. Posielali ma aj do pôrodnice aby som si tam dala vyšetriť dieťa a aby som im doniesla hlásenie o narodení potvrdený pôrodnicou.

Boli sme v práve

Podľa zákonov matrike oznamuje narodenie dieťaťa:

  • v prípade narodenia dieťatka v zdravotníckom zariadení cez elektronický systém samotné zdravotnícke zariadenie, resp. lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon, najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa,
  • v prípade narodenia mimo zdravotníckeho zariadenia jeden z rodičov, na ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť

Pochopiteľne lekár, ktorý pri pôrode nebol a ani zdravotnícke zariadenie, v ktorom som nerodila, mi žiadne potvrdenie nevydá.

Matrikárky sa odvolávali na vyhlášky, ktorým nerozumeli, zákony ich nezaujímali, odvolávali sa aj na ich metodickú príručku, ktorá taktiež nie je nad zákon.

Naťahovala som sa s nimi 4 dni. Rozprávali sme sa aj s vedením. Nakoniec odo mňa žiadali už aj zdravotný záznam dieťaťa aby si boli istí, že som jeho matka. Aby boli „krytí“.

Administratívny kolotoč

Ako prvé som kontaktovala Gabiku Janovičovú, nepoznáme sa ale evidujem jej aktivitu v rôznych fb skupinách. Potom som písala priamo na Ženské kruhy, kde mi pomohla Mirka, s ktorou som volala priamo aj na matrike dokonca to riešila aj s právničkou. Na tretí deň som na matrike bola s priateľkou, ktorá mi so získaním rodného listu pomáhala.

Volala som aj na Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny.
MvSR mi v telefóne dali za pravdu, povedali, že sa skontaktujú s matričným úradom no na úrade nám vytlačili emailovú komunikáciu od nich a odvolali sa na zákony nenapísali jasnú odpoveď a vykrútili sa z toho. Takže samozrejme matrikárky tomu nerozumeli.

Chodila som na matriku každý deň, vyvolávala som aj na osobitnú matríku do Bratislavy. Na Ministerstvo vnútra som písala email, aby mi dali jasnú odpoveď, čo môžu odo mňa vyžadovať na matričnom úrade chcela som od nich oficiálne stanovisko písomne.

Šikana zo strany matrikárky

Pani matrikárka na obecnom úrade bola veľmi zaujatá. Povedala by som, že to bola šikana. Dokonca si neodpustila pár poznámok ako „Mali ste rodiť ako normálny človek!” .
Nakoniec som sa rozhodla ísť formou sťažnosti. Neviem, či zaúradoval môj posledný email na Ministerstvo no matrika tesne pred podaním sťažností zavolala, ani nie mne, ale manželovi , aby prišiel pre rodný list. Dodala, že manželka už nemusí chodiť. Sťažnosti napísané za pomoci Mirky som samozrejme aj tak poslala aj na Ministerstvo vnútra aj na obecný úrad.

Ja viem, že by bola jednoduchšia cesta vybaviť si hocijakú pečiatku od lekára, ktorú matričný úrad vyžadoval ale chcela som, aby sa pani matrikárka už  v budúcnosti k nikomu nesprávala tak, ako ku nám. Chcela som vyvodiť dôsledky, chcem aby sa to už nikomu nestalo. K tomu by malo MVSR vydať preventívne opatrenia. Preto som mala energiu a silu naťahovať sa s nimi.

Nakoniec nám rodný list vydali

Rodný list nám nakoniec vydali. Po štyroch dňoch opletačiek nám spísali zápisnicu. Najprv so zlým dátumom, ktorý som matrikárke okamžite dala prepísať. Zápisnicu nám predložila s dátumom, kedy sme u nich boli prvýkrát, (po správnosti to tak aj malo byť ale v ten deň nás len vyháňala za pečiatkami) následne rodný list bol s dátumom dňa vyzdvihnutia. Požiadala som, nech to prepíše na pravdivé informácie. Samozrejme, aj aby to sedelo so sťažnosťami.
Dopĺňam, že všetkým si so mnou prešlo spočiatku trojdňové následne párdňové dieťatko v nosiči, ktoré tam bolo pred očami matrikárok niekoľkokrát nadojčené a bolo jasné, že je moje.

Anna

Prečítajte si ako postupovať pri vybavovaní rodného listu v prípade pôrodu doma >>

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.