Blog

Materská „dovolenka“ nebola vždy samozrejmosťou

Pred 100 rokmi, 29.11.1919, prijala Medzinárodná robotnícka organizácia Dohovor o ochrane pracujúcich matiek. Súčasťou dohovoru bola požiadavka minimálne dvanástich týždňov plateného materského voľna, zdravotná starostlivosť počas tehotenstva a pri pôrode zdarma, garancia pracovného miesta po návrate z materskej a nárok na pravidelné prestávky na nadojčenie dieťaťa počas pracovnej doby.

Trvalo ešte niekoľko desaťročí, než štáty po celom svete tieto požiadavky legislatívne ukotvili. Dodnes sú krajiny (napríklad USA), kde sa tak nestalo. To má ďalekosiahle následky na spôsob, akým je v týchto krajinách zabezpečená starostlivosť o bábätká, mieru dojčených detí a podobne.

Hlas žien vo veciach, ktoré sa dotýkajú ich života

Tieto opatrenia vybojovali ženy pre seba a iné ženy. Robotnícke únie vedené a zastupované mužmi, žiaľ nemali v úmysle dať ženám hlas pri prijímaní stanovísk a opatrení. A to ani v prípade, že sa priamo dotýkali ich životov. A tak si zástupkyne ženských organizácií zvolali vlastný prvý Medzinárodný kongres pracujúcich žien. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne z 200 rôznych krajín z celého sveta a spísali svoje požiadavky. Niektoré z nich cestovali na kongres, ktorý sa konal vo Washingtone, tehotné, iné s dojčenými bábätkami.

Do tej doby mali pracujúce ženy v niektorých krajinách sotva nárok na 3 či 4 týždne neplateného voľna po pôrode, a to bez akejkoľvek ochrany pracovného miesta.

Ťažká manuálna práca vraj prospievala zdraviu tehotných žien

Zdravotnícki experti, ktorých povolali na stretnutie Medzinárodnej robotníckej organizácie zástupcovia zamestnávateľov, dokonca argumentovali, že počas tehotenstva ženám zdravotne prospieva ťažká manuálna práca v továrňach, pokiaľ možno až do pôrodu.

Mary Macarthur, ktorá zastupovala ženy – robotníčky, vysmiala týchto expertov výzvou: „Ak by zamestnávatelia skutočne verili vašim tvrdeniam o zdravotných benefitoch ťažkej práce počas tehotenstva, poslali by do tovární vlastné tehotné manželky.“ Zástupcovia zamestnávateľov nemali protiargument.

Počas záverečného dňa konferencie organizovanej Medzinárodnou robotníckou organizáciou bol prijatý Dohovor o ochrane pracujúcich matiek, prvý svojho druhu na svete.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.