Kontakt koža na kožu Publikácie

Bonding – matkina náruč po pôrode

Kontakt koža na kožu je fyziologickým pokračovaním pôrodu. O jeho dôležitosti hovoria odborné pediatrické a gynekologické spoločnosti po celom svete. Prečítajte si brožúru, ktorú sme pre vás pripravili: čo sa deje, ak túto fyziológiu podporujeme a aké následky má jej narúšanie.

Čo je to bonding? Ako prebieha kontakt koža na kožu a prečo je dôležitý? Aká je prax na Slovensku a aká v zahraničí?

Našu kampaň a brožúrku Bonding – matkina náruč po pôrode podporujú slovenské kancelárie WHO a Unicef, Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Kampaň tiež podporili občianske združenia Slovenské duly o.z., Mamila o.z.  a psychiater docent Jozef Hašto.

V brožúrke nájdete tiež osobné príbehy žien, ktoré rodili v nemocniciach na Slovensku. Dočítate sa, akým prekážkam museli čeliť v prípade, že si želali byť so svojimi deťmi po pôrode v kontakte koža na kožu. Nájdete tu tiež skúsenosti žien, ktoré rodili v zahraničí. 

Stiahnuť e-book Kúpiť tlačenú brožúrku
Prelistujte si

Viac o téme kontaktu koža na kožu sa môžete dočítať na našich stránkach.
Kontakt koža na kožu ako súčasť Iniciatívy Baby-Friendly Hospital

Autorkami brožúrky sú Miroslava Rašmanová a Gabriela Janovičová zo Ženských kruhov. Grafické práce urobila Zuzana Laffersová a za jazykovú korektúru vďačíme Alene Kolesárovej. Za fotografie vďačíme ženám, ktoré boli ochotné poskytnúť ich bezodplatne do brožúrky a tak významne prispeli k jej vzniku. Všetky práce na vzniku brožúry boli vykonané bez nároku na finančnú odmenu. Tlačená verzia brožúry mohla vzniknúť vďaka štedrej podpore darkýň a darcov, ktorí finančne prispeli na našu činnosť. Zakúpiť si ju môžete v našom e-shope. Všetkým ďakujeme za láskavú podporu.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.

O autorke

Gabriela Janovičová

6 komentárov