Dobrá prax Kontakt koža na kožu

Starostlivosť o predčasne narodené deti. Nové odporúčania WHO

Zúčastnili sme sa predstavenia nových odporúčaní WHO pre starostlivosť o predčasne narodené deti a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktoré sa uskutočnilo online 17. novembra 2022.

Dátum nebol vybraný náhodne. 17. november je Svetový deň predčasne narodených detí. Na predstavení odporúčaní bola prítomná aj iniciátorka tohto dňa, Silke Mader. Silke Mader má osobnú skúsenosť s predčasným pôrodom. Ako zástupkyňa pacientskej organizácie EFCNI, sa podieľala na tvorbe odporúčaní.

Čo hovoria nové odporúčania o starostlivosti o predčasne narodené deti?

Najnovšie odporúčania WHO zdôrazňujú nenahraditeľnú úlohu matiek a rodičov predčasne narodených detí pri starostlivosti o ne od momentu narodenia. Rodičia by nemali byť vnímaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti ako „narušitelia“. Naopak, mali by tvoriť spolu so zdravotníckym personálom jeden tím. Sú to totiž rodičia, ktorých starostlivosť predčasne narodené deti alebo deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou najviac potrebujú. WHO výrazne odporúča začať s Materskou starostlivosťou klokankovaním (KMC) bezprostredne po pôrode. Starostlivosť v kontakte koža na kožu má prebiehať ideálne nepretržite. Rodičia majú dostať podporu, aby v KMC pokračovali aj po ukončení hospitalizácie, v domácom prostredí.

Hruď matky ako bezpečné miesto

Podľa expertov a expertiek WHO by rodičia mali mať neobmedzený prístup na jednotky intenzívnej starostlivosti. Zdôrazňovali to aj v súvislosti s pandémiou, ktorá priniesla poškodzujúcu prax separácie predčasne narodených detí od ich matiek a rodičov. V tomto kontexte WHO zdôrazňuje hlavné posolstvo odporúčaní: Predčasne narodené deti, choré deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou môžu najlepšie prospievať práve v prítomnosti svojich matiek a rodín.

KMC by mala ideálne prebiehať počas celých 24 hodín denne, minimálne však 8 hodín denne, a to hneď od predčasného pôrodu. Materské mlieko tvorí najvhodnejšiu potravu a predčasne narodené deti ho potrebujú ku svojmu zdravému vývinu. Rodičia predčasne narodených detí a predovšetkým matky, by mali dostať potrebnú podporu, aby mohli dojčiť, poskytovať starostlivosť svojim deťom počas pobytu v nemocnici, ako aj po návrate domov. Rodičia potrebujú k disopzícii podporu pomáhajúcich profesií aj v domácom prostredí, prostredníctvom podporných peer-to-peer skupín ale aj systémovými opatreniami, ako napríklad platená materská dovolenka.

Prednášajúce a prednášajúci zdôrazňovali nenahraditeľnú úlohu matiek a celých rodín v starostlivosti o predčasne narodené deti a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Podľa odhadov WHO by zavedenie všetkých odporúčaní do praxe dokázalo zachrániť ročne až 800 000 detí a znížiť úmrtnosť v tejto skupine o 50 % až 70 %. Pri predstavovaní odporúčaní zástupcovia WHO zdôraznili, že tieto sa netýkajú iba rozvojových krajín, ale majú univerzálnu platnosť. Vzťahujú sa aj na rozvinuté krajiny. Už iba taká zaujímavosť na záver: počas celej doby predstavovania odporúčaní som nezachytila slovo inkubátor.

Celé odporúčania WHO

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.