Spolupracujeme

Deeply AI Software

Napísala Ženské kruhy

Spoločnosť Deeply AI Software, s.r.o. podporila naše občianske združenie venovaním 50 % zľavy na používanie software umelej inteligencie Editee. Software používame napríklad pri úprave materiálov či generovaní ilustračných obrázkov. Šetrí nám vzácny čas, ktorý následne môžeme použiť na ďalšie činnosti. Chceme sa spoločnosti Deeply AI Software, s.r.o. poďakovať za túto formu podpory.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.