Ako bolo? Spolupracujeme

Stretnutie s rómskymi aktivistkami

Boli sme pozvané na stretnutie s rómskymi aktivistkami v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 12.10.2019. Stretnutie organizovala Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá s rómskymi ženami dlhodobo spolupracuje v prípadoch týkajúcich sa nezákonných sterilizácií a diskriminácie.

Stretnutia sa zúčastnilo približne 15 rómskych aktivistiek, zástupkyne Poradne pre občianske a ľudské práva, a aktivistka a dula Mirka Urdová. Za Ženské kruhy sa stretnutia zúčastnila Miroslava Rašmanová.

Rómske ženy pochádzajúce z vylúčených komunít riešia pestrý okruh problémov, ktoré by chceli postupne adresovať:

  • nedôstojné podmienky pri pôrode a na oddeleniach šestonedelia
  • diskriminácia a segregácia rómskych detí v predškolských a školských zariadeniach
  • odškodnenie za nezákonné sterilizácie, ktoré boli vykonané konkrétnym ženám bez poskytnutia riadneho informovaného súhlasu
  • diskriminácia vo verejnom priestore, v reštauráciach, verejných inštitúciách a podobne

V Ženských kruhoch považujeme skúsenosť každej ženy za dôležitú a zasluhujúcu si pozornosť. Náš kontakt so ženami, ktoré riešia špecifické problémy, ako napríklad sociálne vylúčenie, rasová diskriminácia či zdravotné znevýhodnenia (aby som vymenovala iba niektoré), je obmedzený. Preto vítame každú príležitosť osobne sa stretnúť a vypočuť si od samotných žien, s akými ťažkosťami sa stretávajú.

Rómske ženy z vylúčených komunít v pôrodniciach zažívajú rasovú diskrimináciu a segregáciu, nedôstojné až násilné zaobchádzanie zo strany zdravotníckeho personálu, sú oddeľované od svojich detí a nemajú dostatočnú podporu počas pôrodu a pri dojčení. Svoje skúsenosti popísali v minulosti v petícii a v správe Vakeras Zorales – Hovorme nahlas.

Foto: Maja Bodnárová 

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.