Spolupracujeme

Poslanie Globálnej rady pre pôrodnú asistenciu

Pôrod je záležitosťou ľudských práv. Táto deklarácia objasňuje základné poslanie Global Midwifery Council (GMC). Narodenie dieťaťa je silný základ, na ktorom stojí každá zdravá spoločnosť.

GMC je medzinárodná humanitárna organizácia zložená z pôrodných asistentiek a ich prívržencov, ktorá sa zaoberá pôrodmi a pôrodnou asistenciou po celom svete. Cieľom GMC je zabezpečiť, aby každá žena na svete mala prístup k bezpečnej a rešpektujúcej starostlivosti pôrodnej asistentky počas pôrodu.

GMC analyzuje podmienky pri pôrode po celom svete a pomáha zachovávať, zakladať alebo obnovovať pôrodnú asistenciu.

Filozofia

Najzákladnejším ľudským právom každej ženy je právo vybrať si miesto pôrodu a osobu, ktorá sa o ňu bude starať. Matkám aj deťom najviac vyhovuje prostredie, ktoré rešpektuje fyziológiu pôrodu. Ukazuje sa, že cielená starostlivosť pôrodnej asistentky zameraná na matky tieto požiadavky spĺňa.

GMC berie na vedomie, že každá žena má unikátny duševný, psychologický a biologický priebeh pôrodu.

Pôrod je kľúčová udalosť v živote každého človeka a predstavuje základ vyrovnanej spoločnosti.

Ciele

 • Prijímať a reagovať na potreby a žiadosti týkajúce sa pôrodu z celého sveta.
 • Mať centrálnu miestnosť “Situation room”, kde sa budú zhromažďovať informácie z internetu a globálne analyzovať informácie ohľadom pôrodných podmienok.
 • Propagovať modely pôrodnej asistencie, ktoré poskytujú bezpečnú, ľudskú, dôstojnú, prirodzenú a kultúrne akceptovateľnú pôrodnú starostlivosť.
 • Prispieť k zlepšeniu vzdelania pôrodných asistentiek, doplňujúceho vzdelania a sprístupniť medzinárodnú sieť skúsených pôrodných asistentiek a podporných poskytovateľov starostlivosti.
 • Spolupracovať so sesterskými organizáciami pôrodnej asistencie z celého sveta.
 • Prevádzkovať verejnú platformu pre záležitosti týkajúce sa pôrodu.
 • Reagovať na špecifické potreby a požiadavky v oblasti vzdelania a pomôcť tak rozvíjať lokálnu pôrodnú asistenciu.
 • Nájsť spôsob, ako globálne podporiť pôrodnú asistenciu.
 • Vytvoriť medzinárodnú dokumentáciu pre vzdelávanie pôrodných asistentiek, ich skúsenosti a schopnosti.

Fakty

 • Štúdie, ktoré boli uskutočnené na nefyziologických pôrodoch, sa nedajú aplikovať na fyziologický pôrod.
 • Pôrodné asistentky sú odborníčky na fyziologický pôrod.

 

Sídlo:

Global Midwifery Council

Route de Vernier 94

1219 Geneva, Switzerland

O autorke