Spolupracujeme

Slovensko-český ženský fond podporil činnosť Ženských kruhov

Napísala Ženské kruhy

S radosťou oznamujeme, že náš projekt zameraný na osvetu v oblasti podpory a zlepšenia starostlivosti pri pôrode získal finančnú podporu vo výške 4 000 EUR od Slovensko-českého ženského fondu. Tento príspevok nám umožní pokračovať v našej činnosti a realizovať dôležité aktivity od 1. januára do 30. júna 2024.

Projektové aktivity:

1. Komunitné a osvetové aktivity: vytváranie bezpečného a podporujúceho prostredia pre ženy, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou, s osobitným dôrazom na tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Podpora online komunít, zverejňovanie svedectiev a osvetové aktivity na sociálnych sieťach a na našej webovej stránke.

2. Podpora duševného zdravia:  online podporná skupina pre ženy, ktoré zažili traumatický pôrod, s cieľom posilniť ich duševné zdravie a poskytnúť priestor na vzájomnú podporu. Skupina sa stretáva v týždenných intervaloch. Ženám v podpornej skupine sme v rámci tohto projektu zaslali aj knihy NAHLAS.

3. Pomoc konkrétnym ženám: asistencia pri písaní sťažností a individuálne poradenstvo ženám, ktoré hľadajú pomoc a informácie o reprodukčnom zdraví a právach.

Finančné prostriedky z tohto grantu budú použité predovšetkým na krytie nákladov na mzdy pre naše zamestnankyne pracujúce na čiastočný úväzok.

Poďakovanie

Ďakujeme Slovensko-českému ženskému fondu za dôveru a podporu, ktorá nám umožní pokračovať v našej práci. Na tomto mieste by sme chceli poďakovať aj Poradni pre občianske a ľudské práva. Obe naše organizácie dostali v uzavretom grantovom kole Slovensko-českého ženského fondu ponuku no podporu vo výške 2000 EUR. V Poradni pre občianske a ľudské práva prejavili veľkú solidaritu a požiadali Slovensko-český ženský fond či by bolo možné prideliť ich príspevok Ženským kruhom. Slovensko-český ženský fond schválil túto zmenu a podporil nás príspevkom vo výške 4000 EUR. Ešte raz sa chceme aj na tomto mieste poďakovať obidvom organizáciám, Slovensko-českému ženskému fondu, ako aj Poradni pre občianske a ľudské práva.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.