Spolupracujeme

Midwifery Today

Spolupráca OZ Ženské kruhy s americkou organizáciou voľne spájajúcou pôrodné asistentky z celého sveta – Midwifery Today (Pôrodná asistencia dneška).

Stručne o organizácii Midwifery Today

Midwifery Today začala v USA ako odborný časopis v r. 1986. Odvtedy sa rozrástli na organizáciu, ktorá štvrťročne  vydáva časopis, každý týždeň píše e-mailový spravodaj, publikovala niekoľko kníh z pôrodnictva a každý rok organizuje medzinárodné konferencie primárne pre pôrodné asistentky, kde pravidelne prednášajú medzinárodne známe a uznávané pôrodné asistentky, ako napr. Ina May Gaskin.

Midwifery Today veľmi často dostáva e-maily a listy od pôrodných asistentiek z rôznych krajín, ktoré prosia o pomoc a podporu pri snahe o zmenu pôrodneho systému v ich krajine. Preto v roku 2010 vznikol Global Midwifery Council (Globálna rada pre pôrodnu asistenciu), ktora si dala za cieľ pomáhať presadiť zmeny v pôrodnictve po celom svete.  Ich webstánka:http://www.midwiferytoday.com/. Môžete si zároveň prečítať, aké je poslanie Globalnej rady pre porodnu asistenciu

Kontaktná osoba na Slovensku 

Vrámci medzinárodnej snahy o zmenu, Midwifery Today hľadá v každej krajine kontaktnú osobu, ktorá by im podavála správy o „pôrodnickej“ situácii v danej krajine, o dôležitých zmenách atď. Takisto táto osoba slúži ako informačný kanál medzi Midwifery Today a lokálnou organizáciou pôrodných asistentiek,  prípadne inými aktivistami. Kontaktnou osobou pre Slovensko sa stala Zuzka Lafférsová z nášho OZ. Midwifery Today vytvorilo na svojej webstránke vizitku pre Slovensko a pre Zuzku Lafférsovú , kde takisto propagujeme aj naše združenie s odkazom na našu stránku.

Dúfame, že naša spolupráca s Midwifery Today bude obojstranne obohacujúca.

O autorke