Otvorené listy

Žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS

Dňa 3.12.2014 hosťovala v relácii Dámsky magazín MUDr. Šimovičová, ktorej vyjadrenia považujeme za škodlivé. Napísali sme preto otvorený list Slovenskej pediatrickej spoločnosti so žiadosťou o vyjadrenie k informáciám, ktoré z úst pani doktorky v relácii odzneli.

Vážený výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti, etická komisia alebo iný orgán, ktorého kompetenciou je vyjadriť sa k našej žiadosti.

MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS Dámsky klub odvysielanej dňa 3. 12. 2014 o 12:20 uviedla výroky, ktoré považujeme za škodlivé z viacerých dôvodov:

  • nie sú v súlade s odporúčaniami WHO, ktorá odporúča dojčenie minimálne do dvoch rokov dieťaťa a potom tak dlho ako to matke a dieťaťu vyhovuje,
  • porušujú medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka – umelé mlieko je prezentované ako vhodnejšia potrava, než dojčenské mlieko, navyše je odporúčaná konkrétne značka,
  • obsahujú preukázateľne škodlivé rady, ktoré môžu ohroziť dojčenie – učenie dieťaťa v 4mesiacoch na fľašu,
  • dehonestovanie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom a označovanie ju za niečo škodlivé.

(čísla pred výrokmi označujú minutáž relácie):

18:40: „nemliečna strava od ukončeného 4. mesiaca“

19:29: „ja doporučujem, aby v tomto veku učili tieto deti piť z fľaše s cumľom, lebo to je obdobie, kedy to dieťa už nie je také fixované na ten prsník, že zabudne piť z prsníka alebo nebude piť z prsníka. … Aby aspoň obyčajnú vodu dali piť, aby ten tréning nasatia tej tekutiny z cumlíka sa naučilo v tomto veku aspoň cvične, aby potom, keď bude staršie a už nebude dojčené, aby vedelo piť z fľaše mlieko.“

20:00: „dieťa (potom) … nevypije nejakých 200 ml mlieka, ktoré to dieťa potrebuje na vývin svojich kostí“

20:18: „čiže vtedy sa to musia naučiť, lebo potom už ako ročné, rok a pol už určite nie sú dojčené, a musia nejaké mlieko piť na to, aby … nemali osteoporózu v štyridsiatke“

1:23:55: Pani MUDr. Šimovičová odpovedala na otázku redaktorky, ako dlho dojčiť: „do tých 10., 12., 13. mesiacov to úplne stačí, potom už sa nejedná o výživovú stránku toho dieťaťa, jedná sa o ten sociálny kontakt toho dieťaťa s matkou, lebo matka nemá byť osobný asistent dieťaťa 24 hodín. To dieťa nemá byť tak strašne sociálne pripútané na tú matku, aby žiadalo prsník v trolejbuse, na stanici, vo vlaku a v ambulancii. Tie deti sú potom extrémne nasaté na tú matku, neakceptujú iného človeka, to je dosť zlé. V tom čase sa tým deťom tvorí detský chrup a oni sa tým prsníkom akoby ukájajú pri problémoch s tými zúbkami, čiže to už nie je iba otázka nutnej výživy … tam začína byť už ten sociálny kontakt dieťaťa s okolím. A teda je nezdravé, keď sa dieťa dvoj-, trojročné nasáva na tú matku, to ozaj nie je dobré, a mnohé sú potom tehotné druhýkrát, čakajú druhé dieťa, je to nesmierne vyčerpávajúce aj pre ten organizmus, aj vzhľadom k tomu čakajúcemu dieťaťu.“

1:27:30: O umelom mlieku: „Je to vždy zo špeciálne chovaných kráv, nie sú to hocijaké kravy, tie firmy, ktoré to mlieko preberajú, a ako sušené ho spracovávajú, dbajú veľmi na to, aby tie kravy boli zdravé, aby to opatrovanie tých kráv ako aj život tých kráv bol ideálny. … Napríklad ten náš Sunar, na ktorom sme boli odchovaní, … tak je jedno z veľmi dobrých mliek. Ale prišli na náš trh, chvalabohu, aj iné mlieka, ktoré sme poznali predtým len zo západnej Európy, sú to naozaj veľmi dobré mlieka. Takže netreba hovoriť, že je to umelé mlieko. Je to kravské mlieko, prispôsobené, a tie firmy si veľmi dajú záležať, aby bolo dobré a je dobré.“

V mene občianskeho združenia Ženské kruhy, ktorého jedným z cieľov je aj podpora dojčenia, žiadame Slovenskú pediatrickú spoločnosť o oficiálne stanovisko k výrokom doktorky Šimovičovej. Tento list, ako aj reakcia na neho, budú uverejnené na stránkach www.zenskekruhy.sk. Vašu odpoveď prosím zašlite e-mailom na adresu zenskekruhy.oz@gmail.com

[sdm_download id=“2141″ fancy=“1″]

 

O autorke