Reprodukčné práva žien

Viete, čo je to informovaný súhlas?

Pripravili sme pre Vás stručnú infografiku so základnými informáciami o informovanom súhlase. Vychádzali sme z Odporúčaného postup týkajúceho sa informovaného súhlasu, ktorý vydal  Výbor pre etické aspekty ľudskej reprodukcie a zdravia žien Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO). 

 

Každá žena má právo na informácie, informovaný súhlas, odmietnutie navrhovaného postupu a rešpektovanie osobnej voľby.

Stiahnite si pracovný preklad združenia Ženské kruhy a združenia Občan, demokracia a zodpovednosť na študijné účely:

Odporúčaný postup týkajúci sa informovaného súhlasu (výbor FIGO)

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.