Reprodukčné práva žien

Mám právo vidieť svoju zdravotnú dokumentáciu?

Zdravotná dokumentácia je na Slovensku upravená zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v z. n. p., kde sa okrem iného dozviete:

  • Čo je zdravotná dokumentácia
  • Čo všetko má byť jej obsahom
  • Kto k nej má zo zákona prístup t.j. kto môže nahliadať, robiť výpisky, kópie alebo si žiadať výpis dokumentácie v plnom rozsahu.

Každá žena má právo na INFORMÁCIE, informovaný súhlas, odmietnutie navrhovaného postupu a rešpektovanie osobnej voľby.

Jednou z oprávnených osôb je aj osoba, o ktorej zdravotné záznamy ide a tiež zákonný zástupca alebo zákonná zástupkyňa tejto osoby. Inak povedané, máte právo na prístup ku svojej zdravotnej dokumentácii, rovnako aj k dokumentácii svojho dieťaťa.

Základné informácie vám prinášame v nasledujúcej infografike.

O autorke

Zuzana Krišková

V Ženských kruhoch pôsobím od ich vzniku v roku 2011. Zaujímam sa najmä o ľudské práva žien pri pôrode a poskytovanie zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch. Medzi ďalšie témy, o ktoré sa zaujímam, patria aj následky, ktoré si ženy odnášajú na tele aj na duši ako dôsledok škodlivej praxe, nerešpektu a často aj násilia.
Som spoluatorkou dvoch publikácií Ženy-Matky-Telá I a II a pôsobila som ako konzultantka pri viacerých výskumoch ako aj pri filmoch Medzi nami, Motýlie ráno a Neviditeľná.

2 komentáre

  • To už je aká veľká diskriminácia, ked Vám lekár/lekárka odmietne ukazať zdravotný záznam. Ja by som takého lekára okamžite vymenila za iného.

  • žiadam o výpis zo zdravotnej dokumentácie v celom rozsahu mojej, ako aj mojej dcéry, v súvislosti s hospitalizáciou pred, počas a po pôrode, a to na základe zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti paragraf 24 a 25.