Ako bolo?

Nerušiť prosím- rodím! Seminár s pôrodnými asistentkami s medzináronou účasťou

Každoročne v máji vyhlasuje Frankofónna aliancia pre rešpekt k pôrodu – AFAR celosvetový Týždeň rešpektu k pôrodu. Pri príležitosti tohtoročného týždňa, ktorý sa niesol v duchu hesla „Nerušiť prosím – rodím!“, usporiadalo OZ Slovenské duly v spolupráci s OZ Ženské kruhy, Centrom RadosťHarmony- Mama dňa 18.5.2013 seminár s pôrodnými asistentkami s medzinárodnou účasťou.

Milými hosťkami bola česká pôrodná asistentka Ivana Konigsmarková, rakúska pôrodná asistentka Regina Zsivkovits a dve slovenské pôrodné asistentky Jana KittováAnastázia Furmanová. OZ Ženské kruhy premietlo film Sloboda pre pôrod (One world birth 2012).

Janka s Anastáziou sa v októbri 2012 zúčastnili Medzinárodej konferencie pôrodnej asistencii Midwifery today v Nemecku. Účasť na konferencii im sprostredkovalo OZ Ženské kruhy, ktoré zároveň poskytlo zdarma tlmočníčku. SKSaPA uhradila podstatnú časť nákladov slovenských pôrodných asistentiek. Obom sa na konferencii veľmi páčilo, podelili sa nami o dojmy, poznatky a skúsenosti od zahraničných kolegýň.

Janka Kittová nám názorne predviedla techniku rebozo, ktorá sa hojne využíva v oblasti strednej Ameriky. Rebozo je časť odevu tamojích žien, je to šatka, ktorá je dostatočne dlhá, aby sa dala pretiahnuť cez ženské telo. Je mutlifunkčným nástrojom, ktorý sa používa nielen ako relaxačná a úľavová pomôcka pred a pri pôrode, ale tamojšie pôrodné asistentky pomocou nej vedia aj otočiť bábätko z postavenia koncom panvovým do postavenia hlavičkou.

Anastázia Furmanová nás okrem dojmov z konferencie oboznámila so situáciou pôrodných asistentiek na Slovensku a porozprávala o svojej práci licencovanej pôrodnej asistentky.

Ivana Königsmarková vystúpila s príspevkom „Ako sa dnes narodíme, tak budeme zajtra žiť“, v ktorom predniesla realitu pôrodníctva v ČR, zvýšeného počtu medikácie pôrodov, cisárskych rezov, zásahov do pôrodného procesu. Vyzdvihla potrebu intimity pri pôrode a nutnosť podpory ranej väzby medzi dieťatkom a matkou.

Prínosným a obohacujúcim bolo aj vystúpenie rakúskej pôrodnej asistentky Reginy Zsivkovits, ktorá pracuje v Centre pre pôrodné asistetnky vo Viedni a má dlhoročné skúsenosti s odvádzaním normálnych, prirodzených domácich pôrodov. Na pôrod sa díva ako na divoký, pre ženu nepredvítadeľný zážitok, obohacujúci všetkých zúčastnených.

Pri záverečnej besede sa nielen účastníci seminára pýtali všetkých prednášajúcich otázky, ale i pôrodné asistentky medzi sebou zdieľali skúsenosti zo svojej praxe. Zaujímavé boli napríklad informácie, že pri normálnych pôrodoch pôrodné asistentky nikdy netlačia na brucho rodičky, že krčok maternice sa môže pri nevhoných podmienkach počas pôrodu znova zatvoriť, že podanie oxytocínu a manipulácia s maternicou cez brucho rodičky tesne po pôrode môže zapríčiniť stiahnutie krčka, cez ktorý už neprejde placenta.

V prestávkach prebiehali v kuloároch živé diskusie.

[quote style=“2″ author=“Zuzka Bajkaiová“]Napriek jedinečnej téme a prítomnosti štyroch pôrodných asistentiek bola však účasť na tejto akcii veľmi nízka . V našej spoločnosti si stále veľmi málo ľudí skutočne uvedomuje, ako nesmierne sa na živote každého  človeka  podpisuje  práve skutočnosť, za akých podmienok sme boli počatí, za akých okolností sme na túto Zem narodili, či sme boli vítaní s láskou, či sme od prvej chvíle spočinuli v náručí mamky a ocka. Zážitkom láskyplného  prijatia dostávame informáciu o nás samých, ako o ľuďoch hodných lásky, plnohodnotných vzťahov, nehy, citlivosti k iným bytostiam  a rešpektu.Toto poznanie je pre nás veľkou motiváciou v našej práci pokračovať.[/quote]

Ďakujem podpredsedníčke OZ Slovenské duly a členke OZ Ženské kruhy Zuzke Bajkaiovej za skvelú organizáciu tohto jedinečného podujatia.

 

O autorke