Akcie a podujatia Ako bolo?

Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

Napísala

V dňoch 04.05. – 05.05.2017 sa vo Zvolene uskutočnila 2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek. Počas prvého dňa konferencie vystúpili s prednáškami aj pani Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Zuzana Krišková zo Ženských kruhov. Predniesli prednášky na tému Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (I. a II. časť).

Prednášky boli o zaujímavých témach, mnohé nás upútali a dozvedeli sme sa množstvo užitočných a podnetných informácií. Organizačnému tímu ďakujeme za pozvanie a dúfame v ďalšie spoločné stretnutia na vedeckých konferenciách v budúcnosti.

O autorke