Ako bolo?

Na pôrode záleží

V druhej polovici mája pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu občianské združenie Ženské kruhy, prostredníctvom členiek Mgr. Ivany Kučerovej a Mgr. Sabiny Jankovičovej, PhD. zorganizovalo, podujatie Na pôrode záleží v Mestskom centre kultúry v Malackách. Miestnosť, ktorú MCK poskytlo sa poľahky zaplnila ešte pred začiatkom. O naladenie na krásnu a mnohotvárnu tému pôrodu sa postaral premietaný film Zuna (Bc. Mária Martiniaková, 2012). Po ňom nasledovala krátka prezentácia, v ktorej dula Mgr. Ivana Kučerová načrtla niektoré body súvisiace s témou pôrodu: kto nesie zodpovednosť, ako možno získať späť stratenú dôveru v ženské telo, bolesť pri pôrode, potreba tlačenia v druhej dobe pôrodnej, dotepanie pupočníka, bonding, či limbický odtlačok. V každom by sa dalo ísť do väčšej hĺbky, čo dokazovali i mnohé otázky, ktoré návštevníci v následnej diskusii Ivane položili. Počas prestávky si návštevníci so záujmom prelistovali vystavené knihy a pýtali sa na niektoré pomôcky, ktoré boli vystavené (balónik epino, ergonomický a neergonomický nosič). Prítomné boli nielen tehotné mamičky, ale i niektorí oteckovia, využitý bol aj detský kútik. Čo nás nesmierne potešilo, pozrieť sa prišli i ženy, ktoré zatiaľ rodinu neplánujú, a aj staršia generácia, ktorú téma zaujímala skôr z profesného hľadiska. Jedna pani sa s nami potom počas prestávky podelila o svoju skúsenosť s prvým plazením sa dieťatka (tzv. „breast crawl“), ktorého bola svedkom. Bábätko to zvládlo i po trojhodinovej separácii od matky a miernom podchladení pri prevoze v sanitke. Len k tomu muselo dostať príležitosť… Po prestávke nasledovalo premietanie filmu Sloboda pre pôrod (One World Birth, 2012), ktorý účastníci na záver ocenili spontánnym potleskom. Ako reakcia na buditeľskú atmosféru filmu tiež padla otázka, či združenie neplánuje nejakú demonštráciu v dohľadnej dobe. O všetkých plánovaných aktivitách pravidlene informujeme na našej webovej stránke. Každá nastávajúca mamička dostala ako podporu na svojej ceste k pôrodu červenú brožúrku Cesty ke spokojenému porodu od spriatelenej organizácie českého Hnutí za aktívni mateřství. Držíme im palce a tešíme sa na stretnutie na ďalších podobných akciách, ktoré v Malackách budeme organizovať.

O autorke