Ako bolo?

Premietania filmu Podoby pôrodu v Banskej Bystrici a Bratislave

Dva posledné aprílové dni sa niesli v duchu premietania filmu Podoby pôrodu v Banskej Bystrici a v Bratislave.

V Bratislave sa premietalo v Centre Radost 29. apríla o 19.30. Obsah filmu prítomných veľmi oslovil a po filme prebehla aj neplánovaná diskusia. V diskusii ľudia porozprávali vlastné skúsenosti s pôrodmi a objavilo sa veľa spojitostí filmu so situáciou na Slovensku. Z celkovej atmosféry rezonovala najmä potreba zmeny systému, ktorá by mala vychádzať od ľudí individuálne a prísť prirodzene.

V Banskej Bystrici sa premietalo 30.4.2013 o 16.30 v priestoroch Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. V úvode bola predstavená činnosť a ciele občianskeho združenia Ženské kruhy a následne sme si už vychutnali samotný film. Zameranie filmu – možnosť a právo ženy zvoliť si okolnosti pôrodu bola pre väčšinu účastníčok veľmi aktuálna téma.

O autorke