Reprodukčné práva žien

Rada OSN pre ľudské práva vyzýva k napĺňaniu práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

Výbor pre odstránenie diskriminácie žien a dievčat Rady OSN pre ľudské práva vo svojej novej správe O právach v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a dievčat v obdobiach kríz naliehavo adresuje problémy, ktoré vyvstávajú nielen v spojitosti so súčasnou pandémiou COVID-19.

Upozorňuje na to, že krízy bývajú často zneužívané ako zámienka na obmedzovanie základných práv žien a dievčat v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Vyzýva všetky členské štáty OSN (a teda aj Slovenskú republiku), aby sa situáciou vážne zaoberali a aktívne napĺňali a chránili práva žien a dievčat.

K akým konkrétnym krokom správa vyzýva členské štáty?

  • Aby rozpoznali sexuálne a reprodukčné zdravie žien a dievčat a práva s tým spojené ako základné a esenciálne pre dosiahnutie rovného postavenia žien v spoločnosti.
  • Aby odstránili zákony, ustanovenia a praktiky, ktoré sú voči ženám a dievčatám diskriminačné.
  • Aby počas kríz zabezpečili ženám a dievčatám prístup k celej škále služieb v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia a odstránili všetky prekážky v dostupnosti núdzovej antikoncepcie.
  • Aby posilnili monitorovanie dodržiavania práv spojených so sexuálnym a reprodukčným zdravím na svojom území.
  • Aby zabezpečili, že ženy budú mať vytvorené také podmienky, ktoré im zaistia reálnu možnosť podieľať sa na verejnom živote a rozhodovaní počas kríz, vrátane možností zapájať sa do menežovania kríz, ich prevencie a následného odstraňovania následkov jednotlivých kríz.
  • Aby sa členské štáty aktívne vymedzili proti snahám radikálnych, náboženských a konzervatívnych ideológií, ktoré systematicky podkopávajú a spochybňujú práva žien a dievčat v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ako ľudské práva a systematicky vyvíjajú činnosť namierenú proti rodovej rovnosti.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.