Články a rozhovory Druhá doba pôrodná Reprodukčné práva žien

Časopis Mamina: Pôrod podľa seba?

Napísala Ženské kruhy

Rešpekt k pôrodnému plánu, minimum rutinných zásahov a podpora bondingu. V zahraničí štandard, v našich pôrodniciach luxus!

Stále viac nastávajúcich mamín túži nielen „odrodiť si“ a priniesť si domov zdravé a živé bábätko, ale pôrod si aj vychutnať ako najkrajší zážitok v živote a zvládnuť ho vlastnými silami. S požiadavkami na čo najprirodzenejší pôrod v pôrodnom pláne však narazíte vo väčšine nemocníc na odpor pôrodníkov. Ako to zmeniť a ako si vybrať pôrodnicu pre seba „na mieru“? Viac nám o tom porozprávala Miroslava Rašmanová, podpredsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy, snažiacieho sa o humanizáciu pôrodníctva na Slovensku.

Ako vnímate súčasný trend pôrodníctva – prevládajú ženy ktoré chcú čo najprirodzenejší pôrod alebo ešte stále ženy, ktoré sa plne spoliehajú na lekárov a za akékoľvek úkony sú im vďačné?

Čoraz viac žien si žiada prirodzený pôrod, aj keď si nemyslíme, že by sa jednalo o väčšinu. Do prirodzeného pôrodu sa umelo nezasahuje, rešpektuje sa jeho prirodzená rýchlosť a žene je poskytnutá čo najväčšia sloboda s ohľadom na výber polôh počas doby celého pôrodu a žena a dieťa je ošetrované ako neoddeliteľná jednotka. Vo vyspelej Európe je prirodzený pôrod norma, pretože výskumy ukázali, že pre zdravú ženu a zdravé dieťa je to najvhodnejšia voľba. Dôveru v personál pri pôrode nevnímame ako niečo negatívne. Naopak, považujeme ju za veľmi dôležitú a prospešnú, najmä ak sa žene podarí nájsť odborníka, ochotného viesť pôrod bez rutinných zásahov.

V čom vidíte najväčšie prekážky a dôvody nespokojnosti žien so službami pôrodníc u nás?

Samozrejme, každá žena očakáva od pôrodnice niečo iné. Jedna dobre vybavenú nemocnicu s JIS, iná osobnejší prístup. My sa najčastejšie stretávame s problémami, ktoré zhrnieme ako strata kontroly nad priebehom pôrodu a nedostatočný kontakt s dieťaťom po pôrode. V porovnaní s vyspelou Európou má slovenská rodička v praxi len veľmi obmedzenú možnosť rozhodovať o priebehu pôrodu a o jednotlivých lekárskych úkonoch, ktoré sa týkajú jej tela a dieťaťa. Často sa stáva, že ženy vnímajú negatívne nie ani tak samotný priebeh pôrodu, ako fakt, že úkony sú na nej vykonávané automaticky, bez informovania a konzultácie, alebo sú dokonca vykonané napriek jej nesúhlasu. Na Slovensku je ešte stále veľa pôrodníc, kde sa deti po pôrode rutinne a bezdôvodne odnášajú na niekoľko hodín preč od matky. Mnoho matiek to vníma veľmi bolestne.

Prirodzený pôrod bez rutinných zásahov je pre zdravú ženu a zdravé dieťa podľa odporúčaní WHO najbezpečnejší. Žena dožadujúca sa prirodzeného pôrodu nechce niečo „navyše“. Naopak, nemocnica, ktorá zdravej žene so zdravým dieťaťom neumožní prirodzený pôrod, vystavuje ženu a jej dieťa zbytočným rizikám rutinných zákrokov.

Do akej miery má podľa vás pôrodnica vychádzať v ústrety požiadavkám mamičiek na prirodzený pôrod?

Podľa platných právnych predpisov SR ako aj podľa charty práv pacienta má každý človek plné právo rozhodovať o lekárskych úkonoch vykonávaných na jeho tele. Zároveň má právo byť vopred a pravdivo informovaný o všetkých možnostiach a o rizikách spojených s navrhovanými postupmi. Svoj súhlas s nimi vyjadruje žena pri pôrode podpísaním informovaného súhlasu. Informovaný súhlas zároveň môže bez akéhokoľvek fyzického či psychického nátlaku odmietnuť podpísať. Prirodzený pôrod bez rutinných zásahov je pre zdravú ženu a zdravé dieťa podľa odporúčaní WHO najbezpečnejší. Žena dožadujúca sa prirodzeného pôrodu nechce niečo „navyše“. Naopak, nemocnica, ktorá zdravej žene so zdravým dieťaťom neumožní prirodzený pôrod, vystavuje ženu a jej dieťa zbytočným rizikám rutinných zákrokov.

Čo má žena spraviť, ako sa pripraviť, aby mala prirodzený pôrod podľa svojich predstáv?

Žena, ktorá rodí prirodzene v pôrodnici, rodí vlastnými silami s vedomím, že má nablízku odborníkov vyškolených na zvládnutie problémových situácií. Na Slovensku to však vyzerá zväčša tak, že „rodí“ personál a od ženy sa očakáva, že nebude príliš „prekážať“. Ak si so sebou prinesie rozsiahlejší pôrodný plán, prípadne sa začne dožadovať počas pôrodu inej polohy ako je zaužívaná a podobne, personál sa ju snaží opäť dotlačiť do role pasívnej rodičky, a to aj za cenu zastrašovania a manipulácií. Ak chce mať žena istotu, že porodí naozaj podľa svojich predstáv, bez rutinných zásahov, odporúčame jej skôr porozmýšľať nad pôrodom v zahraničí, v zriadeniach, kde má personál s prirodzeným pôrodom skúsenosti.

Odskočiť si odrodiť do zahraničia však nie je lacný špás. Ako nájsť „dobrú pôrodnicu“ u nás?

Podľa čoho sa riadiť? Ak by sme chceli „dobrú pôrodnicu“ zadefinovať veľmi zoširoka, môžeme povedať, že je to taká pôrodnica, kde sú všetky zásahy do pôrodu vykonávané podľa najmodernejších vedeckých poznatkov, kde je personál odborne vyškolený k zvládaniu rizikových situácií, ale pritom nerobí z normálneho fyziologického deja vopred patológiu. V dobrej pôrodnici musí byť samozrejmosťou rešpektovanie pacientských práv a slušná komunikácia. Podľa našich skúseností je dobré, ak sa žena riadi svojimi dojmami z pôrodnice. To, že v nejakej pôrodnici bola spokojná jej kamarátka, ešte neznamená, že bude spokojná aj ona. Určite odporúčame zistiť si o pôrodnici čo najviac, ísť sa tam pozrieť osobne a prediskutovať svoje predstavy o pôrode vopred. Ak žena narazí na neochotu alebo nevôľu personálu už pri prezentácii svojho pôrodného plánu, nemala by rátať s tým, že počas rozbehnutého pôrodu si predsa len nejako „zjedná“ jeho priebeh.

Dá sa veriť aj rôznym rebríčkom slovenských pôrodníc? Na základe čoho sa určuje poradie pôrodníc?

Rebríčky pôrodníc sú zostavované osobami s rozdielnymi preferenciami, pričom „vyhráva“ väčšinový názor. Je dobré zistiť si, aké parametre zohrali dôležitú úlohu pri zostavení poradia, a následne sa rozhodnúť podľa vlastných požiadaviek. Hodnotenie žien-matiek je založené skôr na osobných, ťažko merateľných dojmoch z pôrodnice. Odborné hodnotenie sa naopak snaží ponúknuť poradie na základe objektívnejších kritérií, ale tiež je dôležité pozrieť sa na to, ktoré parametre ovplyvňovali celkové poradie. Pretože žena si napríklad môže povedať, že pre ňu nie je dôležitá dostupnosť epidurálnej analgézy, alebo nechce rodiť vo veľkej pôrodnici, pričom napríklad práve za tieto parametre dostali pôrodnice v hodnotení plusové body.

Kto sú ženské kruhy? Občianske združenie s poslaním informovať ženy o prirodzenom pôrode, zvyšovať ich právne povedomie v súvislosti s ľudskými, rodičovskými a pacientskými právami a zbúrať mýtus, že žena nevie porodiť bez lekárskeho zásahu, že pôrod je nepríjemný a nebezpečný zážitok sprevádzaný bolesťou a podporiť ženy vo viere vo vlastné telo a svoje dieťa. Viac info na www.zenskekruhy.sk

Autorka rozhovoru: Dáša Balogová, redaktorka časopisu Mamina

Odpovedala: Mirka Rašmanová

Rozhovor vyšiel v časopise Mamina v auguste 2013[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.