Články a rozhovory Domáci pôrod

Podtatranský kuriér: Domáci pôrod ako slobodná voľba ženy

Napísala

Verejná diskusia o domácich pôrodoch prebieha už niekoľko rokov. Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy spolu s ďalšími dvanástimi občianskymi združeniami v týchto dňoch predložili ministrovi vnútra hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách č. 154/1994 Z. z., ktorá podľa nich ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale i deti a otcov. Viac v Podtatranskom kuriérovi

O autorke