Domáci pôrod Zaujímavá literatúra

Lucie a Radek Groverovi – Suchí: Aby pôrod nebolel. Tehotenstvo a pôrod ako príležitosť k práci na sebe

Napísala

Kniha Aby pôrod nebolel od Lucie a Radka Groverovcov – Suchých sa ku mne dostala počas môjho prvého tehotenstva. Bola to prvá kniha „tehotensko-pôrodného“ žánru a doslova ma dostala, predovšetkým iným prístupom. Dodala mi obrovskú silu a pozitívny náhľad.

Lucie bola v čase písania knihy matkou piatich detí. Štyri z nich sa narodili priamo do jej náručia v teple domova. Autorka sa zamýšľa nad tým, prečo sa v našej spoločnosti hovorí o tom, že pôrod bolí. Pýta sa na názor rôznych žien a dostáva odpovede, že pôrod bolieť musí. Lucie s takouto odpoveďou nesúhlasí a hľadá cestu k bezbolestnému pôrodu: „Som hlboko presvedčená o tom, že ničím nenarušovaný, dobre prebiehajúci pôrodný proces, ktorému predchádza práca na sebe počas tehotenstva, je prirodzene bezbolestný.“ Okrem iného skúma zmysel bolesti pri pôrode, kedy nám naše telo dáva najavo, že niečo nie je v poriadku.

Najväčším prínosom tejto knihy je uvedomenie si, že tehotenstvo je úžasná príležitosť pre prácu na sebe, ktorá sa následne krásne prenesie do pôrodu: „Ak chcete prežiť aj pri súčasnom životnom štýle ľahký pôrod, treba sa vydať „vedomou“ cestou. Cestou k ľahkému pôrodu je kráčať po chodníku odvahy, odhodlania, odolnosti a úprimnosti k sebe i svojmu okoliu.“ Mnoho žien si možno myslí, že osobnostne sa mali pripraviť ešte pred počatím, avšak Lucie podáva svedectvo o tom, že práve obdobie tehotenstva je výborná príležitosť na prácu na sebe samej. V každom jej pôrodnom príbehu je možné vnímať ako autorka knihy rastie, ako sa vyvíja, ako sa zvyšuje jej dôvera v samotný život. Spolieha sa na seba a na svoje dieťatko. Je tvorkyňou svojho života.

Lucie vníma človeka celostne, pozoruje ho na fyzickej, psychickej a duchovnej úrovni, a preto sa pri práci na sebe sústreďuje na všetky tieto roviny. Hovorí o tom, že pôrod je významný míľnik v živote ženy a že ju môže posilniť v živote a rozšíriť jej poznanie. Nazerá na pôrod aj z pohľadu muža. Venuje sa tiež téme strachu, prekážok a komplikácií v tehotenstve či pri pôrode a skúma ich zo psychosomatického hľadiska. V knihe nájdete konkrétne techniky práce na sebe, ako sú napríklad afirmácie a psychohygiena.

Lucie považuje za veľmi dôležitú prenatálnu komunikáciu s dieťatkom a v knihe som našla dva spôsoby – afirmáciu a automatickú (intuitívnu) kresbu, s ktorou som hneď začala. Tieto kresby ma sprevádzali počas celého tehotenstva. Môže ju praktizovať každý, nielen tehotná žena. Túto techniku rozoberá hlbšie a kniha obsahuje aj ukážky jej vlastných kresieb. Knihou som bola natoľko očarená, až ma to doviedlo k osobnému stretnutiu s autorkou počas jej seminárov.

Po prečítaní jej osobných pôrodných príbehov som plne pochopila, prečo sa Lucie rozhodla porodiť svoje deti doma. Vďaka knihe som nadobudla pocit, že tehotenstvo aj pôrod zvládnem ako žena vlastnými silami, pretože tá sila porodiť dieťa je v nás celkom prirodzene. Pomohla mi hľadať a nájsť dôveru v život samotný. Zistila som, že strach a obavy sa dajú odbúrať, a keď sa odbúrajú a necháme všetko plynúť, tá sila bude v nás a dieťa sa rodí do našej náruče bez bolesti a s radosťou. Získala som povedomie o tom, ako veľmi je dôležité komunikovať s bábätkom počas tehotenstva, a v knihe som našla jeden zo spôsobov – už spomínanú automatickú kresbu, s ktorou som hneď začala. Kresby aj afirmácie ma sprevádzali počas celého tehotenstva.

Kniha je prínosná aj mimo času tehotnosti. Vždy v nej človek niečo nájde. Je nabitá pozitívnou energiou a je z nej cítiť, že je písaná s láskou. Posolstvo knihy vystihuje citát: „Obdobie normálneho prirodzeného tehotenstva, za ktoré sme zodpovedné my samé, je o načúvaní inštinktom, o vlastných voľbách, o otváraní a čistení zasunutých tráum či neuspokojivých vztahov. Je aj o kreativite, ženskej sile, umení sa uvoľniť, o dôvere v ohromnú múdrosť prírody a zákonitosti vesmíru.“

Kniha Aby porod nebolel je jednou z kníh, ktorú odporúčam každej tehotnej žene. Nejde tu iba o dosiahnutie bezbolestného pôrodu. To sa môže a nemusí podariť. Dôležité je nebrať bolestivý pôrod ako normu a podstatné je začať pracovať na sebe samej v rámci svojich možností.

O autorke