Akcie a podujatia Ako bolo?

Štrasburgská konferencia o ľudských právach žien

Konferencie sa zúčastnila predsedníčka Ženských kruhov Zuzana Krišková ako aj Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Učastníčky z krajín Európy predstavili situáciu v jednotlivých krajinách.

Janka Debrecéniová sa vo svojom príspevku venovala informovanému súhlasu a právu na informácie. Prezentovala tiež výsledky z monitoringu (kompletné výsledky boli spracované do publikácie Ženy-Matky-Telá). Zuzana Krišková odprezentovala súčasnú situáciu na Slovensku v oblasti domácich pôrodov (podrobne sme tému spracovali tu).

Ako je to s dodržiavaním ľudských práv žien pri pôrode v iných krajinách?

Situácie v krajinách sa príliš nelíšili. Krajiny, kde domáci pôrod nie je legislatívne upravený a kde pri domácom pôrode nemôžu pôrodné asistentky asistovať, rodia ženy v šedej zóne. K dispozícii je veľmi málo alebo len veľmi slabé dáta o tom, čo sa deje počas domáceho pôrodu, alebo keď je potrebný prevoz žien do pôrodnice.

V krajinách, kde je pôrod doma legislatívne upravený, stojí na periférii preferencií žien. Výnimkou sú krajiny ako Holandsko alebo Veľká Británia.

Vo všetkých krajinách existovali empirické dáta, výskumy alebo prieskumy, ktoré hovoria o tom, že v nemocničných zariadeniach ženy nemajú dostatočné možnosti voľby, že tam dochádza k porušovaniu informovaného súhlasu žien, k manipulácii alebo inému konaniu zdravotníckeho personálu proti vôli žien. Všetky aktivistky zároveň hlásili nedostatočnú alebo žiadnu vôľu na strane štátu podniknúť zásadné kroky vedúce k zmene.

 

O autorke