Akcie a podujatia Ako bolo?

Zúčastnili sme sa konferencie o Mother baby friendly hospital iniciatíve

Baby friendly iniciatíva vznikla z nutnosti podporiť také zmeny v nemocniciach, ktoré by viedli k reálnej podpore dojčenia. Pätnásť rokov od vzniku tejto iniciatívy sa začína hovoriť o nutnosti vytvoriť ženám v pôrodniciach dôstojné podmienky podporujúce fyziologický priebeh pôrodu a rešpektujúce individuálne potreby rodiacej ženy. Chorvátska nezisková organizácia RODA (Rodičia v akcii) zorganizovala v spolupráci s UNICEFom konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú tejto dôležitej téme.

Naše členky Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová sa jej zúčastnili. Vypočuli si tak koncept celej Mother baby friendly iniciatívy priamo od zástupcu Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) – dr. Dioga Ayres De Campos. FIGO považuje zavedenie programu do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodniciach za dôležitý krok smerom k starostlivosti zameranej na potreby žien a ich detí.

V pôrodnici by nemali byť zohľadňované iba medicínske aspekty pôrodu. Dôležitý je aj sociálny a osobný kontext, ktorý si so sebou prináša každá jedna žena. Program Mother baby friendly hospital je inšpirovaný programom Baby friendly hospital a vznikol v spolupráci odborných spoločností ako je FIGO a WHO. Je to reakcia a riešenie na množiace sa reporty o násilí a nerešpekte v pôrodniciach.

Z diskusie s doktorom De Campos vyplynulo, že na to, aby bol program úspešný, je potrebný adekvátny mechanizmus kontroly. Tiež je nevyhnutný aktívny záujem a finančná podpora zo strany štátu. V opačnom prípade zlyhá tak ako zlyhal program BFHI v mnohých krajinách (vrátane Slovenska).

Prečo je podpora Mother baby friendly nemocníc dôležitá?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri pôrode v inštitúciách akými sú pôrodnice, so sebou prináša riziko, že individuálne potreby žien budú prehliadané. Zdravotná starostlivosť pri pôrode je vždy poskytovaná žene a jej dieťaťu. Z toho dôvodu je potrebné vytvoriť v pôrodnici podmienky, ktoré budú zdravotníckemu personálu pripomínať, že pri pôrode nie je pre potreby inštitúcie ale pre potreby ženy a jej dieťa.

Po návrate z konferencie sme sa rozhodli, že náčrt programu Mother baby friendly nemocíc predstavíme aj ženám a verejnosti na Slovensku. Vďaka prekladu Moniky Medveďovej sa s jeho obsahom môžete oboznámiť na našich stránkach. Program Mother baby friendly hospital neprináša odpoveď na všetky situácie, s ktorými sa môže žena pri pôrode stretnúť. Predstavuje však solídny základ pre minimálne štandardy rešpektujúcej pôrodnej starostlivosti.

Fotografia: RODA

Jazyková korektúra: Daniela Sakáčová

O autorke