Akcie a podujatia Ako bolo?

Diskusia Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti

Napísala

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy zorganizovali v decembri 2017 diskusiu. 

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy zorganizovali diskusiu Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotnickych zariadeniach na Slovensku. 

Diskusia sa uskutočnila 18. decembra 2017 a zúčastnili sa jej zástupkyne odborného aj verejného života.

Na podujatí sme predstavili niektoré výsledky z nášho výskumu, v ktorom sme sa zamerali na systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti. V

úvodnej časti boli prezentované zistenia z kvalitatívneho výskumu (hĺbkové rozhovory so zdravotníckym personálom) a v druhej časti priebežné výsledky analýzy aktuálneho diskurzu k situácii na Slovensku. Na záver prebehla spoločná diskusia k systémovým aspektom porušovania práv žien v pôrodniciach.

O autorke