Akcie a podujatia Ako bolo?

Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II.

Napísala

8. februára 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencie, ktorej sa zúčastnili ľudskoprávne aktivistky a zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, akademickej obce, odbornej verejnosti a ministerstva zdravotníctva.

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy zorganizovali diskusiu k stále aktuálnej téme porušovania ľudských práv žien na Slovensku. Diskusia sa uskutočnila 8. februára 2018 v Bratislave a zúčastnili sa jej ľudskoprávne aktivistky a zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, akademickej obce, odbornej verejnosti a ministerstva zdravotníctva. Súčasťou diskusie, ktorú facilitovala Šarlota Pufflerová, bola aj prezentácia publikácie Ženy-Matky-Telá II, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť tu.

Autorky publikácie prezentovali zistenia z novšieho kvalitatívneho výskumu realizovaného v rokoch 2015 – 2016, tentokrát zameraného na zdravotnícky personál v pôrodniciach. Editorka publikácie a súčasne jedna z autoriek, právnička ODZ Janka Debrecéniová, poskytla komplexné ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte reprodukčných práv, s dôrazom na koncept informovaného súhlasu a násilie ako neakceptovateľnú súčasť poskytovania pôrodnej starostlivosti.

Antropologičky Martina Sekulová a Miroslava Hlinčíková sa zamerali na vybrané zistenia z analýzy hĺbkových rozhovorov s lekármi, lekárkami a pôrodnými asistentkami – napríklad na otázky komunikácie a spolupráce personálu s rodiacimi ženami, mocenských aspektov poskytovania pôrodnej starotlivosti, ale aj postavenia pôrodných asistentiek či hierarchie na pôrodníckych pracoviskách. 

Zuzana Krišková upriamila pozornosť na (ne)súlad praktík používaných v slovenských pôrodniciach s medzinárodne uznávanými zdravotníckymi štandardmi a na dobrú prax v iných krajinách.

 

O autorke