Ako bolo?

Beseda o medzinárodnej konferencii s pôrodnými asistentkami a prednáška Mgr. Anastázie Furmanovej v Žiline

V sobotu 14.12.2013 sa v Centre pohybu a tanca – Labyrint v Žiline konala beseda o pôrodnej asistencii na Slovensku a v zahraničí s tromi pedagogičkami z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – Mgr. Evou Urbanovou, PhD., Mgr. Erikou Maskalovou, PhD. a licencovanou pôrodnou asistentkou Mgr. Anastáziou Furmanovou, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Midwifery Today. Hostky nám odprezentovali ukážky nemedikamentóznych úľavových techník pri pôrode. Diskutovalo sa aj o štúdiu pôrodnej asistencie a zmenách, ktoré sú na Slovensku potrebné. Pozitívnym príkladom, že takáto zmena je možná, je podľa žilinských dúl pôrodnica v Čadci, s ktorou majú rodičia v poslednej dobe veľmi dobré skúsenosti. Ukázalo sa, že bolo o čom diskutovať aj keď už vyhradený čas ubehol, a preto sa následne účastníci rozdelili na dve skupiny – nastávajúci rodičia pokračovali intenzívnou trojhodinovou prednáškou samostatnej pôrodnej asistentky Anastázie Furmanovej. Ostatní sa presunuli do susednej kaviarne a nadviazali na prerušenú diskusiu v komornejšom kruhu.

Ďakujeme všetkým diskutujúcim, že si našli čas, obzvlášť tým, ktorí merali cestu aj z iných miest (Martin, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Bojnice), a tešíme sa na ďalšie stretnutie niekedy nabudúce.

Zuzana Ondrušeková, dula, Žilina:

Hneď v úvode sa rozprúdila zaujímavá diskusia, ktorá len potvrdila „pálčivosť“ riešenia problémov v otázke vedenia pôrodov a vnímania našich ženských potrieb pri nich. Tém bolo toľko, že sme sa rozdelili do dvoch skupín a pokračovali v zaujímavej debate ďalej. Pre budúce mamičky sa pod vedením pani Anastázie Furmanovej konala prednáška „Všetko o pôrode“.  Príjemní ľudia a predvianočná atmosféra sa podpísali na celkovom dojme a chcem sa touto cestou poďakovať združeniu Ženské kruhy za jeho organizáciu a vysloviť všetkým aktérom veľkú podporu do ďalších podobných aktivít.

Veronika M., Žilina:

Celá beseda bola obohatená vzájomným rozhovorom a otázkami, na ktoré nám pôrodné asistentky ochotne odpovedali, ale i zdieľaním skúseností a zážitkov prítomných mamičiek z vlastných pôrodov. Prítomné boli i duly, ktoré sprevádzajú mamičky pri pôrodoch v Žiline, Čadci a Martine. Sprostredkovali nám teda svoje skúsenosti z praxe, ktoré tam zažívajú, a my sme mali možnosť porovnávať odprezentovanú teóriu z konferencie s realitou slovenských pôrodníc.

Táto diskusia trvala do pol šiestej večer, keďže na nás, mamičky, doma čakali naše malé radosti, museli sme rozhovor ukončiť a pobrať s k nim.

Beseda bola veľmi obohacujúca, boli sprostredkované najnovšie informácie  odprezentované na medzinárodnej konferencii i nám, ženám, matkám, ktoré sme nemali možnosť zúčastniť sa jej osobne, za čo som veľmi vďačná, pretože i tie sú základom k uvedomeniu si dôležitosti zmien, ktoré by na Slovensku mali nastať. Moja vďaka patrí združeniu Ženské kruhy, ktoré na besede zastupovala p. Iva Jančigová, pôrodným asistentkám a tiež účastníčkam medzinárodnej konferencie Midwifery Today 2013 – Anastázii Furmanovej, Eve Urbanovej a Erike Maskalovej.

[widgetkit id=9]

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.

 

O autorke