Ako bolo?

Human Rights In Childbirth, Belgicko, 4.11.2013

Po skončení konferencie Midwifery Today sa v mestečku Blankenberge v Belgicku konala jednodňová konferencia Human Rights in Childbirth (HRIC) – ľudské práva pri pôrode. Načasovanie bolo dobré, pretože umožnilo účastníčkam Midwifery Today navštíviť obe konferencie v rámci jednej cesty. Za Slovensko sa zúčastnila členka OZ Ženské kruhy – Iveta Jančigová, ktorá predniesla krátky príspevok o situácii na Slovensku a o jednom konkrétnom prípade matky, ktorý ilustruje, ako sa na Slovensku ľudské práva pri pôrode porušujú.Konferencia sa niesla v duchu aplikovania rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2010 v prípade Ternovszky vs. Maďarsko. V paneli Ternovszky Defence účastníci prezentovali súdne žaloby, kde tento rozsudok používajú ako súčasť svojej obhajoby. Niektoré zo žalôb, ktorým čelia, boli úplne absurdné (napríklad znečistenie životného prostredia placentou, ktorá sa po pôrode doma nedá zlikvidovať takým spôsobom ako v pôrodnici). V tomto paneli rozprávala aj česká pôrodná asistentka Zuzana Štromerová a jej právnička Zuzana Candigliota.

V paneli Ternovszky Offense vystúpili ženy, ktoré spomínaný rozsudok, že žena má právo zvoliť si miesto a okolnosti pôrodu, používajú ako súčasť svojej žaloby – prípady, kedy pôrody doma nie sú legálne dostupné, alebo sú síce dostupné, ale finančne znevýhodnené oproti pôrodom v pôrodniciach, alebo prípad, kde bol proti vôli rodičky vykonaný nástrih hrádze…

Na záver nasledovali okrúhle stoly. Z nich bol pre nás najzaujímavejší Eastern European Round table (okrúhly stôl krajín východnej Európy), ktorý organizoval Donal Kerry. Na ňom sa zišli aktivisti z krajín nášho regiónu a výsledkom bude vytvorenie východoeurópskej vetvy HRIC, ktorá umožní spoluprácu s ľuďmi, ktorí vo svojich krajinách čelia podobným problémom ako my.

Z môjho pohľadu najcennejší prínos z tejto konferencie bolo nadviazanie kontaktov a získanie nápadov pre ďalšie aktivity. Tieto kontakty a nápady určite využijeme v ďalšej činnosti nášho združenia a z tohto dôvodu sa plánujeme zúčastňovať aj na nasledujúcich HRIC konferenciách.

O autorke

Iva Jančigová

Učím na univerzite matematické a informatické predmety a robím výskum v oblasti modelovania a simulácií bunkových tokov s aplikáciami v biomedicíne. Moja práca je teda kvantitatívne a analyticky zameraná, ale veľmi sa zaujímam o témy týkajúce sa ľudských práv, zdravotnej starostlivosti a telesnej autonómie. V rámci svojich možností sa snažím prispieť k tomu, aby aj na Slovensku bola zdravotná starostlivosť pri pôrode (ale aj inde) rešpektujúca a evidence-based.