Tlačové správy

Vláda stále nevytvorila nezávislý orgán s právomocami vyšetriť nezákonné sterilizácie

Napísala Ženské kruhy

Vláda obdržala výzvu „Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien“.

Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou ďalších organizácií a ľudí vyzvala vládu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocou vyšetriť rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť všetkým poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie.

Poradňa dnes zaslala vláde výzvu „Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien“, v ktorej zdôrazňuje, že téma nezákonných sterilizácií rómskych žien nie je na Slovensku doteraz uzavretá a je nevyhnutné jej venovať pozornosť. Vládu vyzýva k tomu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. K tomuto kroku ju už v novembri 2016 vyzval Výbor OSN pre ľudské práva, no vláda v tejto veci doteraz nekonala.

Výzve predchádzala podpisová akcia, ktorú v januári tohto roka Poradňa iniciovala v spolupráci so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien zo Slovenska a Českej republiky. Ich požiadavky smerom k účinnému vyšetreniu praxe nezákonných sterilizácií rómskych žien touto cestou podporilo takmer tisíc ľudí.

Samotnú výzvu podporujú aj medzinárodné a domáce mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane reprodukčných práv žien  či práv rómskej menšiny – Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Európske centrum pre práva Rómov, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy a Možnosť voľby.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.