Tehotenské vyšetrenia Tehotenstvo a pôrod

Tehotenské vyšetrenia. Veľké porovnanie: Slovensko, Nemecko, Dánsko, Nórsko – v čom sa odlišujeme od zahraničia?

Tehotenstvo – čas radosti a čas tehotenských poradní. S prvou návštevou gynekológa slovenské ženy väčšinou neotáľajú a prídu hneď, ako zistia, že sú, alebo by mohli byť tehotné. Na prvú návštevu nadväzujú ďalšie pravidelné tehotenské poradne s početnými vyšetreniami.

Autorky: Petra Bertová, Zuzana Lafférsová

Myslíte si, že poradne prebiehajú takisto v každej vyspelej krajine? Že vyšetrenia sú všade viac-menej rovnaké, prípadne inde ich je ešte viac? Možno budete prekvapené, ale nie je to tak. V niektorých krajinách, kde majú objektívne vyššiu životnú úroveň, chodia ženy počas nízkorizikového tehotenstva primárne k pôrodným asistentkám a podstupujú menej vyšetrení, ako na Slovensku. Pritom majú výborné pôrodné štatistiky.[1]

Pre lepšie zobrazenie si jednotlivé obrázky rozkliknite. Galéria obsahuje údaje za rok 2010 pre Fetálnu úmrtnosť po 28. týždni tehotenstva, Materskú úmrtnosť a percento cisárskych rezov.

 

Už aj na Slovensku niektorí lekári poukazujú na to, že niektoré vyšetrenia sú neefektívne a zbytočne nákladné, ak sa vykonávajú všetkým tehotným ženám, a mali by ich absolvovať len ženy s konkrétnymi rizikami v tehotenstve.[2]

Títo lekári odhadujú množstvo žien s fyziologickým (teda nízkorizikovým) tehotenstvom na 85 – 90%.

Aby sme nepísali iba všeobecne, pripravili sme pre vás porovnanie Slovenska a troch vybraných zahraničných krajín: Nórska, Dánska a Nemecka. Tieto krajiny sme vybrali preto, lebo majú výborné pôrodné štatistiky a zároveň v nich máme kontakty na pôrodné asistentky, s ktorými sme údaje konzultovali.

Ku komu môže ísť žena na tehotenskú prehliadku?

Úvodnú tehotenskú prehliadku, ako aj všetky nasledujúce prehliadky vedie gynekológ. Žena môže ísť aj k pôrodnej asistentke, ale táto tehotenská prehliadka nie je považovaná za plnohodnotnú a tento postup má viacero úskalí – podrobnejšie sa o ňom rozpíšeme v ďalších dieloch. Posledný mesiac žena chodí na prehliadky do pôrodnice.[3]
Tehotenskú prehliadku vedie pôrodná asistentka (Jordmor) na striedačku so všeobecným lekárom (Fastlege), prípadne si tehotná môže vybrať jedného z nich (líši sa v jednotlivých obvodoch). Na ultrazvuk je odoslaná do nemocnice. V prípade rizikového tehotenstva je odoslaná do nemocnice ku gynekológovi (Gynekolog). Úvodnú tehotenskú poradňu absolvuje u všeobecného lekára.
Tehotenskú prehliadku absolvuje žena 3x u všeobecného lekára (Praktiserende læge) a 5x u pôrodnej asistentky (Jordemoder). Na ultrazvuk je odoslaná do nemocnice. V prípade rizikového tehotenstva je odoslaná do nemocnice ku gynekológovi/pôrodníkovi (Gynækolog/Obstetriker). Úvodnú tehotenskú poradňu absolvuje u všeobecného lekára.
Žena si môže vybrať a chodiť na tehotenské prehliadky buď k pôrodnej asistentke (Hebamme) alebo gynekológovi (Frauenarzt). Počas tehotenstva môže zmeniť rozhodnutie (prejsť od gynekológa k pôrodnej asistentke a naopak), alebo chodiť striedavo ku gynekológovi a pôrodnej asistentke. Ultrazvuk robí vždy gynekológ. V prípade rizikového tehotenstva tehotná žena chodí ku gynekológovi, ale často vyhľadáva paralelne aj pôrodnú asistentku (takže sa o ženu stará pôrodná asistentka a gynekológ, ktorí v ideálnom pripade spolupracujú, resp. sa dopĺňajú). Úvodnú tehotenskú poradňu absolvuje u svojho gynekológa alebo pôrodnej asistentky, väčšina žien navštívi gynekológa.

Ako často má žena s fyziologickým tehotenstvom nárok na tehotenskú prehliadku?

(graf znázorňuje termíny prehliadok iba približne, pretože tie sú stanovené väčšinou nejakým intervalom, napr. 18.-20. tt. Počet prehliadok však sedí).

Legenda:

červená šípka označuje kontrolu u gynekológa alebo v nemocnici

modrá šípka označuje kontrolu u pôrodnej asistentky alebo všeobecného lekára

červenomodrá šípka označuje kontrolu, kde si žena môže vybrať medzi pôrodnou asistentkou a gynekológom

Slovensko:[4] 

Nórsko:

Dánsko:

Nemecko:

 

Ktoré štandardné vyšetrenia podstupuje žena na prehliadkach?

Existuje rad štandardných vyšetrení, ktoré sú ponúknuté každej tehotnej žene. Líšia sa tieto vyšetrenia medzi jednotlivými krajinami?

Pod pojmom „štandardné vyšetrenie“ rozumieme vyšetrenie, ktoré je ponúknuté všetkým tehotným ženám s fyziologickým tehotenstvom bez rozdielu a ktoré je plne hradené zo základného zdravotného poistenia. Žiadne z týchto vyšetrení nie je pre ženu povinné, môže ktorékoľvek odmietnuť.

Štandardné vyšetrenia na každej tehotenskej prehliadke:

Slovensko Nórsko Dánsko Nemecko
vyšetrenie moču áno áno áno áno
krvný tlak áno áno áno áno
hmotnosť áno áno voliteľné áno
vaginálne vyšetrenie áno nie nie nie, aj keď veľa gyn. vyšetruje na každej poradni, PA[5] zriedkavo, nie je to štandard.

Ako vidno z tabuľky, ani v jednej z ďalších vybraných krajín ženu rutinne nevyšetrujú vaginálne. Aké majú na to dôvody? Dozviete sa v ďalších častiach.

Štandardné vyšetrenia na každej tehotenskej prehliadke od istého týždňa tehotenstva:

Slovensko Nórsko Dánsko Nemecko
od 20. tt. – gravidometria (meranie vzdialenosti od lonovej kosti po horný okraj maternice krajčírskym metrom na odhadnutie veľkosti plodu) väčšinou sa veľkosť plodu určuje ultrazvukom áno, krajčírskym metrom Áno, až od 24. tt áno, nerobieva sa často
od 20. tt.– ozvy plodu – srdiečko áno, ultrazvukom, alebo dopplerom áno, dopplerom alebo dreveným stetoskopom áno,   dopplerom alebo dreveným stetoskopom áno, Doptonom alebo dreveným stetoskopom
od 20. tt. – či matka cíti pohyby plodu áno áno áno, až od 24. tt. áno
od 29-32.tt – hmotnosť plodu áno, ultrazvukom nie áno, pohmatom áno, ultrazvukom (gyn) alebo pohmatom (PA)
od 36. tt. – pozícia plodu áno, ultrazvukom áno, pohmatom áno, pohmatom, už od 28. tt. Po pôrod. áno, u gyn. často ultrazvukom, PA pohmatom
od 36. tt. – prietok krvi pupočníkom (pomocou UZV) áno, ultrazvukom nie nie nie
od 36. tt. – CTG áno nie nie u gyn. áno, u PA nie (alebo len zriedkavo)

Aj keď na Slovensku poisťovňa prepláca štandardne 3 ultrazvuky za celé tehotenstvo, veľa gynekológov, ktorí majú sonograf v ambulancii, vyšetruje ultrazvukom oveľa častejšie, niektorí dokonca na každej poradni. Ultrazvukom merajú veľkosť plodu, skontrolujú rast, ozvy plodu, placentu. Podobná prax je bežná aj v Nemecku, ak žena chodí na poradne ku gynekológovi. Naproti tomu, v Nórsku a Dánsku kontrolu plodu vykonávajú pôrodné asistentky jednoduchými postupmi ako meranie krajčírskym metrom, pohmat brucha, či počúvanie oziev dopplerom alebo dreveným stetoskopom. Aké sú výhody a nevýhody týchto rozdielnych postupov? Prečítate si v ďalších častiach.

V Nórsku, Dánsku a v Nemecku u pôrodnej asistentky takisto nie je zvykom v poslednom mesiaci tehotenstva pravidelne vykonávať CTG záznam a merať prietoky, žena aj naďalej navštevuje pôrodnú asistentku, nie pôrodnicu.

Ak žena prenáša, v Nórsku chodí na prehliadky do pôrodnice. V Nemecku sa ide žena až v týždni 41+ predstaviť, resp. na prehliadku do pôrodnice (vrátane CTG, príp. ultrazvuku).V Dánsku v týždni 40+ chodí k pôrodnej asistentke, v týždni 41+ do pôrodnice a po dni 41+4 jej pôrodná asistentka v pôrodnici ponúkne CTG.

Vyšetrenia na prvej tehotenskej prehliadke:

Slovensko Nórsko Dánsko Nemecko
podrobná anamnéza + fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť…) áno áno áno áno
vstupné vaginálne vyšetrenie áno nie nie áno
ster z krčka maternice – onkologická cytológia + mikrobiologické vyšetrenie iba ak nebolo vyšetrenie spravené posl. 12 mesiacov, alebo je nejaké podozrenie iba ak žena predtým neabsolvovala pravidelnú gyn. prehliadku nie áno
kompletný krvný obraz + krvná skupina a Rh faktor áno áno áno áno
vyšetrenie Rh protilátok áno áno nie áno
krvné testy na rôzne ochorenia (sú odlišnosti medzi krajinami) áno áno áno áno
biochemický rozbor krvi áno iba ak je potrebný nie iba ak je potrebný
testovanie moču na chlamýdie nie nie, iba u menej ako 25 ročných nie, voliteľné testy na chlamýdie, gonoreu a hemoglobinopatiu áno

Na Slovensku je zvykom chodiť na prvé vyšetrenie ku gynekológovi ihneď, ako žena zistí, že je tehotná. Vo väčšine prípadov sa prvé vyšetrenie realizuje do 10. týždňa a to veľakrát aj opakovane. Ak má gynekológ k dispozícii ultrazvuk, väčšinou vyšetrí aj ultrazvukom ozvy plodu. Naproti tomu v Dánsku a Nórsku žena príde na prvú prehliadku k všeobecnému lekárovi, v Nórsku sa odporúča prísť prvýkrát do 12. tt., v Dánsku medzi 6-10. tt.

…plus ostatné jednorazové vyšetrenia:

Slovensko Nórsko Dánsko Nemecko
1. ultrazvuk v 11-13. tt. áno nie, iba rizikové áno áno, 9. – 12.tt.
2. ultrazvuk v 18-22.tt. áno áno, 18-20tt. áno áno
3. ultrazvuk v 29-32. tt. áno nie, ak žena chce, musí si zaplatiť nie áno
Nuchálna translucencia skríning počas 1. ultrazvuku áno nie áno Áno
orálny glukózový tolerančný test – skríning tehotenskej cukrovky áno nie, iba rizikovým nie, iba rizikovým áno
PAPP-A krvný test – skríning na Downov syndróm áno nie Áno, počas 1. ultrazvuku nie, namiesto toho sa v prípade podozrenia robí odber choriových klkov
AFP krvný test – skríning vrodených vývojových chýb áno nie, iba nad 38 rokov, alebo ak žena vyslovene žiada nie nie, ale niekt. gyn. to ešte robia
kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B áno nie nie nie, ale odporúča sa ženám, aby si službu priplatili
stomatologické vyšetrenie áno, poisťovňa prepláca 2x nie

nie

profylakticke stom. vyšetrenia sú v Nemecku 2x do roka zdarma, nezávisle od toho, či je osoba tehotná…
EKG áno nie nie nie
opakovaný krvný obraz, dôraz na zistenie anémie áno áno nie áno, často len určenie hemoglobínu
opakované krvné testy na rôzne ochorenia áno nie nie áno

Tu si môžeme všimnúť, že vybrané zahraničné krajiny niektoré vyšetrenia jednoducho nerobia. To, aké majú na to dôvody, preberieme v ďalších článkoch.

Čo okrem vyšetrení sa preberá na prehliadkach?

Slovensko: Typická tehotenská prehliadka trvá približne 30 minút, asi 10 minút trvá rozhovor so ženou, ďalších 10 až 30 minút trvajú vyšetrenia.

Nórsko: Typická tehotenská prehliadka trvá 30-45 minút a okrem vyšetrení má pôrodná asistentka prechádza so ženou rôzne témy, ako sú životný štýl a stravovanie počas tehotenstva, príprava na dojčenie, priebeh pôrodu, možnosti skríningového testovania. Takisto odpovedá na otázky ženy a dáva jej praktické rady. Rozhovor zaberie väčšinu času, vyšetrenia trvajú 5-10 minút.

Dánsko: Prvá prehliadka trvá približne 30 minút. Ďalšie prehliadky trvajú približne 20 minút. Okrem vyšetrení pôrodná asistentka prechádza so ženou rôzne témy, ako sú životný štýl a stravovanie počas tehotenstva, príprava na dojčenie, priebeh pôrodu, možnosti skríningového testovania. Takisto odpovedá na otázky ženy a dáva jej praktické rady. Pýta sa na pocity ženy a partnera, pýta sa na ich predstavy a priania pri pôrode.

Žiadne vyšetrenie nie je povinné, ani predpísané, ani štandardizované. „Každé tehotenstvo je jedinečné a žena sama si zvolí, ktorú službu akceptuje počas svojho tehotenstva.“

Nemecko: Typická tehotenská prehliadka u gynekológa trvá približne 10-20 minút.

Tehotenská prehliadka u pôrodnej asistentky trvá niekedy 20 minút a niekedy aj hodinu. Okrem vyšetrení pôrodná asistentka prechádza so ženou rôzne témy, ako sú životný štýl a stravovanie počas tehotenstva, príprava na dojčenie, priebeh pôrodu, možnosti skríningového testovania. Takisto odpovedá na otázky ženy a dáva jej praktické rady. Rozhovor zaberie väčšinu času. Čas na tento rozhovor, prípadne riešenie/terapia problémov a ťažkostí spojených s tehotenstvom platí poisťovňa extra ako „pomoc pri tehotenských ťažkostiach a/alebo kontrakciách“ – a to až do dĺžky trvania troch hodín. Tieto termíny nie sú čo sa týka počtu počas tehotenstva limitované a môžu byť poskytované aj nezávisle od tehotenských prehliadok.

Záver

V tomto článku sme poskytli stručný prehľad tehotenských vyšetrení na utvorenie základnej predstavy o rozdieloch medzi krajinami. V ďalších dieloch sa pri niektorých rozdieloch pristavíme dlhšie a budeme rozoberať, z akých dôvodov k nim jednotlivé krajiny pristupujú inak.

Chceme veľmi pekne poďakovať pôrodným asistentkám, s ktorými sme údaje v tomto článku konzultovali:

Mgr. Janke Kittovej zo Slovenska, Martine Ološtiakovej z Nemecka, Tone Jenny Krokeide z Nórska a Marii Nielsen z Dánska.

Nabudúce

V druhom dieli vyvrátime mýtus, ktorý na Slovensku panuje ohľadom tehotenských vyšetrení a je častokrát podporovaný aj gynekológmi.

Referencie:

Slovensko

Obsah a rozsah preventívnych prehliadok je uvedený v prílohe 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/004577Pr2rek1.pdf strana 10.

Gynekológ sa riadi aj dokumentom „Koncepcia zdravotnej starostlivostiv odbore gynekológia a pôrodníctvo“ Číslo: 28494-1/2006-OZSO Dňa: 3.januára 2007., z vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Čiastka 1–5, Dňa 25. januára 2007, Ročník 55 http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2007/vestnik0701.pdf

To, kedy sa má ktoré vyšetrenie vykonať, nie je na Slovensku definované v žiadnom právnom predpise. Vodítkom môžu byť štrukturované tehotenské preukazy, kde je prehľad doporučených vyšetrení v gravidite.

Prenatálna starostlivosť o fyziologickú graviditu:

Miroslav Korbeľ et al., Prenatálna starostlivosť o fyziologickú graviditu, Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. – ISSN 1336-3425. – Bratislava : SAMEDI , 2010 . – Roč. 8, č. 3 (2010), s. 159-[163] : ilustr., tab.

Nórsko

http://nhi.no/graviditetsoraklet/svangerskap-og-fodsel/

http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp-2008/

http://www.jordmorforeningen.no/

http://helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx

Dánsko

5 dánskych nemocníc

Bornholm Hospital: www.bornholmshospital.dk

Herlev Hospital: www.herlevhospital.dk

­Hillerød Hospital: www.hillerodhospital.dk

Hvidovre Hospital: www.hvidovrehospital.dk

­Rigshospitalet: www.rh.dk

Nemecko

Pokyny k lekárskej starostlivosti počas tehotenstva a po pôrode

http://www.g-ba.de/downloads/62-492-773/RL_Mutter-2013-07-18_2013-09-20.pdf

stranka zväzu PA: http://www.hebammenverband.de/

 


[2] MIROSLAV KORBEĽ et al., Prenatálna starostlivosť o fyziologickú graviditu, Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. – ISSN 1336-3425. – Bratislava : SAMEDI , 2010 . – Roč. 8, č. 3 (2010), s. 159-163.

[3] citujeme „Ako neefektívne postupy a rutinné vyšetrenia podl’a zákona 577/2004 bolo hodnotené: vyšetrenie oziev plodu od 6. týždňa gravidity, vyšetrenie doby zrážania (DZ) a doby krvácania (DK), humánneho choriového gonadotropinu (hCG), vyšetrenie glykémie, opakované vyšetrenie BWR, HIV, HbsAg, anti-HCV u všetkých tehotných v treťom trimestri, protilátky proti toxoplazmóze a rubeole u všetkých tehotných, stanovenie alfafetoproteínu v sére matky, externé kardiotokograficke vyšetrenie u všetkych tehotných. Náklady na tieto aktivity predstavuju hodnotu viac ako 3 milióny eur ročne v SR.“

[4] Týždenné kontroly od 36. tt. v pôrodnici nie sú pravidlom na celom Slovensku, ale vo veľkej väčšine prípadov.

[5] PA – pôrodná asistentka, gyn. – gynekológ

 

O autorke

Zuzana Lafférsová

6 komentárov

  • tak nejak si predstavujem poradne ako funguje na zapade, pri. severe… Tak ako som napisala na blogu v Sme, poradna by mala byt od slova radit a u nas to tak nefunguje…

  • Zaujímavý článok,aj keď mne osobne okrem rutinného gynekologického vyšetrenia,po ktorom má žena zrazu vo výtere všetky možné potvory a berie pol tehotenstva rôzne čípky,nič tak strašne nevadí na našich poradniach.
    Asi len to,čo sa tu už spomenulo,že nám na nich nikto nič múdre neporadí:-D

  • To, že sa u nás vyšetruje je super a ostatné krajiny by si mali brať príklad. Avšak nám chýba tá ľudská stránka a komunikácia. U nás sa iba vyšetruje akoby pacient a vôbec som nezažila rozhovory v poradni: ako chcem rodiť, dojčenie ….

  • Dobre porovnanie, rodila som 2x v Norsku a bola som maximalne spokojna. Uplne iny ludsky pristup a dolezita je tam zena rodicka. Teraz cakam 3 potomka, uz sme na SK takze poradne som zacala tu a od zaciatku Vam tu davaju najavo ze nezabavajte a to aj v Norsku pristupuju k tomu tak sralatansky ked im clovek nieco povie. Tak uvidime ako to dopadne.

  • Čo sa týka tehotenských prehliadok u gynekológa, moja lekárka ma vybavuje celkom z rýchlika, v článku sa uvádza približný čas 30 minút, ja som vonku za 10 minút aj s meraním tlaku a odberom krvi ktoré robí sestrička. Naposledy som sa sama musela pýtať, či mám v poriadku krčok a koľko asi váži drobec, lekárka skoro nič nepovie sama od seba. Zaplatila som si aj konzultáciu s pôrodnou asistentkou, a to bolo oveľa príjemnejšie, PA kontrolovala pohmatom polohu môjho bábätka, povedala mi aj informácie k veľkosti bábätka a že má dostatok plodovej vody, okrem toho mi poradila čo jesť pri poklesnutí železa, pričom gynekologička mi len strčila do ruky predpis na lekárenské železo a dovidenia, čiže bieda. Takže sa teším na ten deň, kedy budem mať v SR na výber, pretože už teraz mi je jasné, čo by som volila 🙂