Baby-friendly Iniciatíva Videá Z našej produkcie

Čo znamená Baby-Friendly iniciatíva?

Featured Video Play Icon
Napísala

Nemocnica priateľská k deťom alebo aj Baby-Friendly Hospital je iniciatíva UNICEFu a WHO na podporu dojčenia. V nasledujúcom videu si pozrite, čo všetko by mala takáto nemocnica spĺňať. Viac o iniciatíve Nemocníc priateľských k deťom sa môžete dočítať na našich webových stránkach.

Nasledujúce video je z produkcie Ženských kruhov. Bližšie v ňom predstavujeme iniciatívu Nemocnica priateľská k deťom – Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). Štandardy BFHI sú súčasťou dobrej praxe v nemocniciach po celom svete. Týkajú sa podpory dojčenia a vychádzajú z vedecky overených postupov. Zahŕňajú nie len starostlivosť bezprostredne po pôrode. Uplatňujú sa kedykoľvek počas hospitalizácie dojčiacej matky a dojčeného dieťaťa v nemocnici. Štandardy vyplývajúce z BFHI zahŕňajú na povinnosti, ktoré musia dodržiavať a zabezpečiť nemocnice. Ide o minimálne štandardy a Slovenská republika sa zaviazala k ich napĺňaniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o matky a deti v nemocniciach na celonárodnej úrovni.

Nemocnica priateľská k deťom: desať bodov úspešného dojčenia


WHO: 10 bodov úspešného dojčenia

Slovenský preklad 10 bodov úspešného dojčenia od občianskeho združenia MAMILA:

  1. Nemocnica má mať písomne stanovené postupy pri dojčení, ktoré zahŕňajú 10 bodov úspešného dojčenia (BFHI) a s ktorými je oboznamovaný všetok personál.
  2. Všetok personál, ktorý prichádza do styku s tehotnými ženami a matkami by mal byť vyškolený, aby stanovené postupy pri dojčení uplatňoval v praxi.
  3. Informovať všetky tehotné ženy o výhodách a o základných postupoch pri dojčení.
  4. Pomôcť matkám začať dojčiť do pol hodiny po pôrode.
  5. Ukázať matkám, ako majú dojčiť. Ukázať matkám, ako si majú udržať tvorbu mlieka aj v prípade, že musia byť oddelené od svojich detí.
  6. Dojčení novorodenci by nemali byť dokrmovaní, iba ak je na to lekársky dôvod.
  7. Praktizovať systém rooming-in – umožniť matkám a deťom zostať spolu – 24 hodín denne.
  8. Podporovať dojčenie na požiadanie.
  9. Nedávať dojčeným deťom žiadne cumlíky, fľaše, klobúčiky.
  10. Podporovať zakladanie podporných skupín dojčenia a zabezpečiť, aby matky boli pred prepustením z nemocnice o nich informované

O autorke