Pôrodná asistencia

Pôrod len s pôrodnou asistentkou

Mnohé ženy pred pôrodom rozmýšľajú, ktorú pôrodnicu si vyberú a zvažujú, že si zazmluvnia pôrodníka alebo pôrodníčku. Často však nevedia, že sa pri pôrode nemusia spoliehať len na lekárov či lekárky. Na Slovensku existuje aj zákonná možnosť rodiť iba s pôrodnou asistentkou. Na detaily sme sa spýtali Mgr. Ivety Kuckovej, členky rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

Kto je pôrodná asistentka, koľko ich je na Slovensku a kde ich budúca mamička nájde?

Už z definície vyplýva, že pôrodná asistentka (ďalej PA) je autonómne povolanie. PA pracuje v rámci svojich kompetencíí v nemocničnom zariadení i mimo neho. Čo všetko môžu PA vykonávať špecifikuje v rámci pôrodnej asistencie Vyhláška 364/2005, ktorá určuje rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej PA samostatne, na indikáciu lekára a v spolupráci s lekárom. Na základe vyhlášky MZ SR č. 470/2006 môže PA samostatne odvádzať fyziologický pôrod, vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epizotómia. Pôrodné asistentky s licenciou na samostatnú prax mamička nájde na webovej stránke SK SaPA a samozrejme v pôrodniciach, kde PA poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v rámci nemocničného zariadenia.

Vedia rodičky o tom, že sa na Slovensku dá rodiť aj len s pôrodnou asistentkou?

Nevedia, lebo žiadne zdravotnícke zariadenie na území SR vo svojich službách slobodný výber PA vedome neumožňuje, umožňuje iba výber lekára. Moja skúsenosť je taká, že v mojom okolí so zaradením takejto služby do ponuky oddelenia nesúhlasí žiaden primár oddelenia ani prednosta kliniky, na druhej strane s možnosťou výberu lekára súhlasia.

Aká je realita v Slovenských pôrodniciach? Sú pôrody len s pôrodnou asistentkou časté?

Realita vo väčšine zdravotníckych zariadení je taká, že všetky pôrody odvádza lekár gynekológ -pôrodník, ktorý je volaný k pôrodu, PA výnimočne, len keď lekár nestihne.

Ako má žena postupovať, ak chce rodiť v nemocnici len s pôrodnou asistentkou?

Určite o to musí požiadať vedenie – teda primára oddelenia alebo prednostu kliniky a dohodnúť sa na podmienkach odvádzania pôrodu pôrodnou asistentkou, ako aj na riešení možných komplikácií.

Čo sa stane, ak pri pôrode s pôrodnou asistentkou nastanú náhle komplikácie?

Pôrodná asistentka, ktorá odvádza pôrod mimo nemocničného zariadenia, musí mať zmluvu so zdravotníckym zariadením, ktoré by ju prijalo pri vzniku patológie. Ja takú PA na Slovensku nepoznám. A teda, ak by došlo k odvádzaniu fyziologického pôrodu pôrodnou asistentkou, vždy je to so súhlasom vedenia oddelenia alebo kliniky. Pôrodná asistentka môže odvádzať len fyziologický pôrod a nie patologický. Musí vedieť odlíšiť fyziológiu od patológie. Ak sa vyskytne patológia, PA má povinnosť volať lekára pôrodníka/lekárku pôrodníčku, pretože patológia patrí výlučne do kompetencií lekára či lekárky.

Ďakujeme za rozhovor

Oslovili sme Martinu Gregušovú, ktorá porodila dve deti iba s pôrodnou asistentkou v pôrodnici Bratislava Antolská, a položili sme jej niekoľko otázok:

Svoje druhé a tretie dieťa ste porodili v pôrodnici len s pôrodnou asistentkou. Ako ste si ju „vybavili“? Čo na to hovorili lekári v pôrodnici?

Vopred som v tomto smere nevybavovala nič, len som vedela, že aj takáto možnosť pôrodu v pôrodnici existuje. Pri druhom pôrode mi spontánne padla do oka PA práve nastupujúca do služby a spýtala som sa jej, či by súhlasila, keby mi pomáhala len ona. Súhlasila a službukonajúca pôrodníčka nenamietala. Možno v tom bol aj kúsok šťastia, pretože ma pôrodníčka trochu poznala a vedela, aký „druh rodičky“ som. V konečnom dôsledku sme takto lekárku aspoň trochu odbremenili, pretože tá služba bola veľmi perná, ako mi neskôr lekárka sama povedala. Pri treťom pôrode bola náhodou v službe zase tá istá pôrodníčka a už akosi automaticky mi „pridelila osobnú PA“, že tá sa bude o mňa starať, a keby bolo treba, tak nech ju – lekárku – zavoláme.

Prvé dieťa ste rodili s lekárom, viete teda porovnať pôrod s pôrodnou asistentkou a pôrod s pôrodníkom. V čom ste cítili najväčší rozdiel?

Najväčší rozdiel som cítila v tom, že starostlivosť PA bola prirodzenejšia, osobnejšia až priateľská, by sa dalo povedať. PA mi pri pôrode pomáhala, rešpektovala moje tempo, intenzitu, individuálne požiadavky a tak ďalej, nesnažila sa môj pôrod riadiť a usmerňovať. Lekári majú skôr tendencie pôrod riadiť, nejako riešiť, usmerňovať. Sú príliš orientovaní na možné patológie a snažia sa preventívne zasahovať, mať veci príliš pod kontrolou. Mám skúsenosti nielen z pôrodov, že častým problémom je aj určitá stavovská hrdosť lekárov, či ako by sa to dalo nazvať. Na otvorené prejavy individuálnych názorov rodičky, či pacienta reagujú často dotknuto a podráždene, akoby to bolo znevažovanie ich odborných kvalít a nie len obyčajná túžba po naplnení vlastných potrieb. Nedá sa úplne zovšeobecňovať, keďže v tom veľkú úlohu zohrávajú osobnostné kvality všetkých strán, ale základnú podstatu to, podľa mňa, vystihuje.

Ďakujeme za rozhovor.

Na záver dodám, že v zahraničí, ako napríklad v Nemecku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej Británii, ale aj v susednom Rakúsku, je pôrod v pôrodnici len s pôrodnou asistentkou bežná prax a narodí sa tam takto veľké percento detí. Lekár/ka sa volá ku komplikáciám. Aj ja mám osobnú skúsenosť s pôrodom v Nórsku, kde sa o mňa – tak, ako o všetky nízkorizikové rodičky – v pôrodnici počas celého pôrodu starala pôrodná asistentka a lekára som ani nestretla. Ešte aj izby boli upravené tak, aby evokovali skôr domáce prostredie ako to nemocničné. Lekári aj všetky potrebné prístroje však boli doslova „hneď za rohom“ a v prípade akýchkoľvek komplikácií boli k dispozícií. Tým sa skĺbili dve veci také dôležité pri pôrode – bezpečnosť a zároveň pocit, že pôrod je “normálna“, pokojná a radostná rodinná udalosť, ktorá nemusí byť spojená so stresom a hroziacimi hororovými scénami. Nie je na čase, aby sa prax zmenila aj na Slovensku? Ako sme zistili, zákonne to možné je. Teraz ide o to, čo si prajú samotné ženy.

 

O autorke

Zuzana Lafférsová