Otvorené listy

Podali sme odvolanie na rozhodnutie MZ SR nesprístupniť informácie

Napísala Ženské kruhy

28.3.2022 sme spolu s oz MAMILA vydali správu: Podpora dojčenia v nemocniciach sa nezlepšuje. Ministerstvo zdravotníctva SR namiesto reflexie výsledkov priesskumu v médiách vydalo vyhlásenie, že disponuje dátami, že podpora dojčenia sa zlepšila. Zdroj tohto svojho tvrdenia MZ SR nikde neuviedlo. Preto sme si tieto dáta vypýtali formou žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Z Ministerstva zdravotníctva SR nám prišla odpoveď, že informácie nám nesprístupnia.


Dnes sme sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Odvolania sme podávali dokonca dve. A to z dôvodu, že list, ktorý nám MZ SR zaslalo mal také závažné nedostatky. Nebolo zrejmé či ide vôbec o právoplatné rozhodnutie. Tak sme podali jedno odvolanie pre prípad, ak by išlo o fiktívne rozhodnutie a druhé odvolanie, ak by išlo o právoplatné rozhodnutie.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.