Otvorené listy

Ako prišlo ministerstvo zdravotníctva na to, že sa podpora dojčenia zlepšila?

Napísala Ženské kruhy

V reakcii na prieskum podpory dojčenia, ktorý Ženské kruhy realizovali spoločne s o.z. MAMILA zareagovalo ministerstvo zdravotníctva SR tvrdením, že podpora dojčenia sa podľa ich dát zlepšila. Ministerstvo zdravotníctva však tieto dáta zatiaľ nezverejnilo a rovnako sa verejnosť nedozvedela nič o spôsobe akým boli zbierané a vyhodnocované. Zaslali sme na ministerstvo infožiadosť a požiadali sme o sprístupnenie týchto informácií.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.